Hľadaj

Rozhovor pápeža so slovenskými jezuitmi publikoval časopis La Civiltà Cattolica

Návšteva Svätého Otca na Slovensku bola historickou udalosťou pre miestnu Cirkev, pre celú krajinu, ale aj pre slovenských jezuitov. Svätý Otec ich prijal na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave hneď v prvý večer svojho pobytu na Slovensku. Obsah rozhovoru dnes publikoval portál jezuitského časopisu La Civiltà Cattolica, slovenský preklad pre časopis Viera a život vyšiel v elektronickej podobe na portáli slovenských jezuitov.

Medzi 53 kňazmi i rehoľnými bratmi zo všetkých vekových kategórií strávil pápež František v rodinnej atmosfére takmer hodinu a pol. Na jeho pozvanie sa slovenskí jezuiti zišli z rôznych miest kde pôsobia: z Bratislavy, Prešova, Košíc, Ružomberka, Piešťan, Trnavy, Ivanky pri Dunaji, ale i z Ríma a ukrajinského Ľvova. Spolu s nimi bol na stretnutí taliansky jezuita páter Antonio Spadaro SJ, šéfredaktor jezuitského časopisu La Civiltà Cattolica, ktorý spracoval obsah rozhovoru a vydal ho v spomenutom časopise, ako je zvykom aj pri iných apoštolských cestách.

Dnes 21. septembra vyšiel rozhovor v taliančine a zároveň jeho preklad do slovenčiny, ktorý pre jezuitský časopis Viera a život preložil vedúci vydavateľstva Dobrá kniha páter František Sočufka SJ. Text s názvom „Máme strach zo slobody. Rozhovor pápeža Františka so slovenskými jezuitmi“ je dostupný na portáli slovenských jezuitov jezuiti.sk. V tlačenej podobe vyjde v najbližšom čísle časopisu spolu s ďalším obsahom k apoštolskej ceste.

Slovenské i zahraničné médiá už skôr priniesli svedectvá jezuitov o bratskej a hrejivej atmosfére a o pápežovom geste, keď si namiesto pripraveného kresla vzal obyčajnú stoličku a posadil sa celkom blízko k spolubratom. Samotný obsah stretnutia bol neverejný, keďže išlo o súkromný bod programu návštevy Svätého Otca bez prístupu novinárov. Právo zreferovať o ňom bolo vopred vyhradené pre spomenutý jezuitský časopis La Civiltà Cattolica.

Tri dary slovenských jezuitov pre Svätého Otca

V mene Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej pápeža Františka na úvod pozdravil páter provinciál Jozef Šofranko. Svätý Otec každému venoval ruženec, oni si spoločne pripravili pre neho tri dary.

Prvým bol veľký papierový kvet ruže vyrobený deťmi, rodinami a dobrovoľníkmi v Centre pomoci pre rodinu v Trnave je symbolom modlitieb za Svätého Otca a za jeho úmysly. Papierové lupene deti vystrihli z fotografií zo života ich rodín a sú medzi nimi aj portréty kandidátov blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov a pátra Vendelína Javorku.

Keďže doménou jezuitov je okrem dávania duchovných cvičení aj intelektuálny apoštolát, druhým darom bola publikácia biblických komentárov ku Knihe Žalmov, ktorý je ovocím spolupráce slovenských jezuitov s biblistami katolíckych, ale aj evanjelických fakúlt a tiež so židovskou obcou.

Tretí dar vyjadril zakorenenie vo svedectve viery, ktoré vydali rehoľní spolubratia v časoch komunistického prenasledovania. Svätému Otcovi venovali knižnú publikáciu z pera pátra Ladislava Csontosa o osobnostiach slovenských jezuitov z tej doby, vydanú v angličtine pod názvom Watersource from the Rock (Prameň vody zo skaly).

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

21 septembra 2021, 12:40