Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Pápež: Žijeme v Máriinej dobe

Mária je hlasom ľudí „bez hlasu“ a učí nás, aby sme im načúvali – to je myšlienka z posolstva pápeža Františka účastníkom 25. medzinárodného mariánskeho mariologického kongresu. Podujatie, ktoré sa koná virtuálnou formou od 8. do 11. septembra, má tému: „Mária medzi teológiami a kultúrami v súčasnosti. Modely, komunikácia, perspektívy.“

Medzinárodný mariánsky mariologický kongres, na ktorom sa zúčastňuje viac než 300 odborníkov a členov rozličných mariologických spoločností, organizuje Pápežská medzinárodná mariánska akadémia. V mene Svätého Otca mu predsedá kardinál Gianfranco Ravasi, predseda Pápežskej rady pre kultúru.

Svätý Otec vyzval odborníkov nezabúdať na hlasy zabudnutých bratov a sestier trpiacich v časoch pandémie. Píše:

„Mária nás ... učí načúvať týmto hlasom a sama sa stáva hlasom ľudí „bez hlasu“, aby «zrodila nový svet, kde sme všetci bratia, kde je miesto,( …) pre každého človeka odvrhnutého zo spoločnosti» (Fratelli tutti, 278).“

„Kresťansky inšpirovaná teológia a kultúra boli schopné plniť svoje vznešené poslanie vtedy, keď dokázali smelo a verne ísť až na hranicu“, zdôrazňuje mariológom pápež a dodáva:

„A na hraniciach je Matka Pána osobitne prítomná: je Matkou všetkých , nezávisle od etnickej či národnostnej príslušnosti. Postava Márie sa tak stáva referenčným bodom pre kultúru schopnú prekonávať bariéry, ktoré môžu vytvárať rozdelenia. Preto na ceste tejto kultúry bratstva nás Duch Svätý vyzýva, aby sme znovu prijali znak útechy a istej nádeje, ktorý má meno, tvár a srdce Márie, ženy, učeníčky, matky a priateľky. Práve na tejto ceste nám Duch aj naďalej hovorí, že doba, v ktorej žijeme, je dobou Márie“.

„Tajomstvo osoby Márie v sebe obsahuje samotné tajomstvo vteleného Božieho Slova“, píše v posolstve pápež František a cituje slová Benedikta XVI. z apoštolskej exhortácie Verbum Domini:

«Povzbudzujem […] odborníkov, aby prehĺbili vzťah medzi mariológiou a teológiou Slova.. [...] Mária je v Božom slove skutočne doma, prirodzene z neho vychádza a vstupuje doň. Hovorí a myslí s Božím slovom; Božie slovo sa stáva jej slovom a jej slová sa rodia z Božieho slova. Tak je zrejmé, že jej myšlienky sú v súlade s Božími myšlienkami a že jej chcenie je v súlade s Božou vôľou. Tým, že bola hlboko preniknutá Božím slovom, mohla sa stať matkou vteleného Slova» (Apošt. ehort. Verbum Domini, 27-28).

-mh, zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

09 septembra 2021, 16:15