Hľadaj

Svätý Otec uzavrel 52. medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti

„Kráčať za Ježišom znamená rozhýbať dennodenne naše kroky v ústrety bratovi. K tomu nás pohýna Eucharistia – cítiť sa byť jedným Telom, rozdávať sa pre iných“. To je myšlienka z homílie, ktorú vyslovil pápež František pri záverečnej svätej omši 52. eucharistického kongresu v Budapešti v nedeľu 12. septembra.

Slávnostná svätá, na ktorej sa zúčastnilo viac než 100-tisíc veriacich, sa začala o 11.30 na Námestí hrdinov. Tesne pred jej začatím Svätý Otec prechádzal papamobilom pomedzi jednotlivé sektory a zdravil prítomných. Spolu s pápežom koncelebrovalo množstvo biskupov i kňazov z viacerých častí sveta. Na slávení, ktoré animoval mohutný tisícčlenný spevácky zbor, sa zúčastnil aj ekumenický patriarcha Bartolomej I. i ďalší ekumenickí hostia, 

ako aj reprezentanti židovskej komunity.

Na bielom pódiu v priestore oltára bola vystavená milostivá ikona Presvätej Bohorodičky z Bakóczovej kaplnky v Ostrihomskej bazilike, ktorá uchovaná prežila dobu tureckej okupácie. Pri oltári stál aj ornamentmi dekorovaný misijný kríž bronzovej farby, ktorého zmenšenú verziu dostal pápež František do daru.

Kardinál Péter Erdő, arcibiskup Ostrihomu-Budapešti v úvode slávenia privítal pápeža a pripomenul, že táto svätá omša je považovaná za Statio Orbis, teda za eucharistické slávenie, v ktorom jednotlivé partikulárne cirkvi na čele s Petrovým nástupcom viditeľne formujú jedno veľké spoločenstvo okolo Pánovho stola. Spomenul aj, že Budapešť v centre Európy „je mestom mostov“ a dodal:

„Cítime sa byť povolaní byť mostom medzi Východom a Západom, medzi rôznymi kultúrnymi a náboženskými svetmi a medzi rôznymi národmi. Preto sme pred 15 rokmi podpísali akt zmierenia a priateľstva medzi maďarskou a slovenskou biskupskou konferenciou, po ktorom nasledovala pevná spoločná skúsenosť vzájomného bratstva a spolupráce.“

Na záver svätej omše sa pápežovi poďakoval aj predseda Pápežského výboru pre medzinárodné eucharistické kongresy Mons. Piero Marini.

Minútové video zo svätej omše v Budapešti

Anjel Pána

Úplne na záver sa Svätý Otec s veriacimi pomodlil Anjel Pána a predniesol krátky pozdrav, v ktorom okrem iného 

pripomenul dnešné blahorečenie dvoch poľských svedkov viery vo Varšave: kardinála Stefana Wyszyńského a rehoľníčky Alžbety Czackej, na ktorom pápeža reprezentoval kardinál Semeraro.

Svätý Otec sa poďakoval organizátorom medzinárodného eucharistického kongresu a Maďarskému národu adresoval túto výzvu:

„Náboženské cítenie je životodarnou miazgou tohto národa, ktorý je tak pripútaný ku svojim koreňom. Ale kríž, zasadený do zeme, nás nielen vyzýva, aby sme sa dobre zakorenili, ale aj dvíha a rozprestiera svoju náruč ku všetkým: nabáda nás, aby sme udržiavali svoje korene pevné, ale bez hradbových opevnení; aby sme čerpali z prameňov a otvárali sa smädným našej doby. Prajem si, aby ste boli takíto: ukotvení a otvorení, zakorenení a úctiví.“  

-zk-

Aktualizované 12. septembra, 15.04

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

12 septembra 2021, 14:01