Hľadaj

Pápež povzbudzuje politikov: Podporujte „kultúru tvárí“

V tomto kritickom období je dôležité podporovať „kultúru tvárí“, čiže klásť do centra dôstojnosť osoby, pestovať kultúru stretnutia, dialóg a multilaterálnu spoluprácu. To je výzva pápeža Františka politikom. Vyjadril ju pri stretnutí s členmi Nadácie „Lídri za pokoj“ pri osobitnej audiencii v sobotu 4. septembra vo Vatikáne.

Nadáciu „Lídri za pokoj“ (Leaders pour la Paix) založil niekdajší francúzsky premiér (2002-2005) Jean-Pierre Raffarin, ktorý sa na dnešnom stretnutí s pápežom osobne zúčastnil. Cieľom nadácie je podporovať politiku v službe mieru, na zredukovanie konfliktov.

Ako konštatoval Svätý Otec v príhovore, práve takáto činnosť je veľmi potrebná v osobitne kritickom momente dejín, keď pandémia svojimi dôsledkami zasiala veľa skľúčenosti a spôsobila vzrast napätí:

„Tvárou v tvár mnohým politickým a environmentálnym krízam, ktoré sa navzájom prelínajú - hlad, klíma, jadrové zbrojenie, aby sme vymenovali aspoň niektoré - vaše nasadenie sa v prospech mieru je potrebné a naliehavé ako nikdy predtým“.

Svätý Otec vyzval nadáciu šíriť poznanie o problémoch a ich hĺbkových príčinách:

„Výzvou je pomôcť rozhodovacím orgánom a občanom postaviť sa ku kritickým situáciám ako k príležitostiam. Napríklad niektoré environmentálne krízy, ktoré sa v dôsledku pandémie žiaľ ešte zhoršili, môžu a mali by vyvolať rozhodnejšie prevzatie zodpovednosti, predovšetkým zo strany tých, čo sú na najvyšších stupňoch riadenia a potom kaskádovito aj na stredných úrovniach a v rámci celej občianskej pospolitosti.

V skutočnosti vidíme, že podnety a návrhy nezriedka prichádzajú „zdola“. To je veľmi dobré, hoci niekedy takéto iniciatívy zneužívajú ideologické skupiny pre iné záujmy. Vždy je tu nebezpečenstvo ideologizácie. Vy môžete zohrávať konštruktívnu úlohu aj v tejto spoločensko-politickej dynamike, najmä tým, že budete podporovať dobré poznanie problémov a ich hlbokých príčin. Je to súčasť výchovy k mieru, ktorá vám právom leží na srdci.“

Potrebná je politika, ktorá by uskutočňovala architektúru a majstrovstvo mieru, povedal pápež:

„Pandémia, ktorá sa vyznačuje dlhou izoláciou a „privysokým sociálnym napätím“, nevyhnutne uviedla do krízy samotnú politickú činnosť, 

politiku ako takú. Ale aj táto skutočnosť sa môže stať príležitosťou na podporu „lepšej politiky“, bez ktorej nie je možné vytvoriť «svetové spoločenstvo, v ktorom medzi ľuďmi a národmi žijúcimi v sociálnom priateľstve vládne bratstvo» (encyklika Fratelli tutti, 154).

Politika - vžívam sa do vašej perspektívy -, ktorá sa realizuje ako „architektúra a majstrovské umenie mieru“ (porov. tamže, 228-235). Na budovanie mieru sú potrebné obe: „architektúra“, «na ktorej majú podiel rozličné inštitúcie spoločnosti» (tamže, 231), a „majstrovstvo“, do ktorého sa majú zapojiť všetci, aj tie sektory, ktoré sú často vylúčené alebo neviditeľné (porov. tamže).“

„Ide teda o súbežnú prácu na dvoch úrovniach: kultúrnej a inštitucionálnej“, zdôraznil Svätý Otec a dodal:

„Na prvej úrovni je dôležité podporovať kultúru tvárí, ktorá kladie do centra pozornosti dôstojnosť osoby, rešpektovanie jej histórie, osobitne ak je zranená a marginalizovaná. A tiež kultúra stretnutia, v ktorej počúvame a prijímame našich bratov a sestry s «dôverou v zásoby dobra, ktoré sú v srdci ľudí» (tamže, 196).

Na druhej úrovni - úrovni inštitúcií - je naliehavo potrebné podporovať dialóg a multilaterálnu spoluprácu, pretože multilaterálne dohody lepšie než tie bilaterálne garantujú «starostlivosť o skutočne univerzálne spoločné dobro a ochranu slabších štátov» (tamže, 174). V každom prípade «nezastavme sa pri teoretických diskusiách, ale nadviažme kontakt so zraneniami, dotknime sa tela toho, kto podstupuje škody» (tamže, 261).“

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

04 septembra 2021, 16:08