Hľadaj

Pápež maďarským biskupom: Rubikova kocka je geniálna hra, nie model pre život

Pápež František vyzval maďarských biskupov chrániť minulosť a hľadieť do budúcnosti. „Cirkev potrebuje budovať nové mosty dialógu,“ povedal pri stretnutí s členmi Konferencie biskupov Maďarska v nedeľu 12. septembra 2021 na pôde Múzea výtvarného umenia v Budapešti. V príhovore spomeul aj Rubikovu kocku, ktorá sa stala pre Maďarsko symbolom.

„Maďarská cirkev so svojou dlhou históriou, poznačenou neochvejnou vierou, prenasledovaním a krvou mučeníkov, je osobitným spôsobom spojená s Kristovou obetou“, skonštatoval Svätý Otec. Spomenul aj o mnohých tamojších svedkov viery:

„Boli rozdrvení ako pšeničné zrná, aby sa všetci mohli nasýtiť Božou láskou; boli vylisovaní ako hrozno, aby sa Kristova krv stala miazgou nového života; boli zlomení, ale ich obeť lásky bola evanjeliovým semenom znovuzrodenia zasadeným do dejín tohto ľudu.“

S Cirkvou v Maďarsku prišiel do kontaktu už v Argentíne, vďaka maďarským rehoľným sestrám z Congregatio Jesu, ktoré tam pôsobili:

„V srdci si uchovávam spomienku na maďarské sestry Congregatio Jesu 

(Englische Fräulein), ktoré museli opustiť svoju vlasť kvôli náboženskému prenasledovaniu. S odvahou svojich osobností a vernosťou svojmu povolaniu založili v meste Plátanos (Buenos Aires) Kolégium Márie Wardovej.“

„Biskupská služba nech je prorockým hlasom večnej aktuálnosti evanjelia“, prízvukoval pápež a biskupom kládol na srdce slová Benedikta XVI.:

„Ako pastieri ste predovšetkým povolaní pripomínať svojmu ľudu toto: kresťanská tradícia - ako povedal Benedikt XVI. – «nie je zbierkou vecí, slov, ako nejaká škatuľa mŕtvych vecí; Tradícia je riekou nového života, ktorá prichádza od počiatkov, od Krista, až k nám, a zapája nás do dejín Boha s ľudstvom» (Generálna audiencia, 3. mája 2006).

Ako tému kongresu ste si vybrali verš zo Žalmu 87: «V tebe sú všetky moje pramene». Hľa, Cirkev pochádza z prameňa, ktorým je Kristus, a je poslaná, aby evanjelium ako rieka živej vody, nekonečne širšia a pohostinnejšia než váš veľký Dunaj, dostala k vyprahnutosti sveta a ľudského srdca, aby ho očistila a uhasila jeho smäd. Biskupská služba teda neslúži na opakovanie akejsi správy z minulosti, ale je prorockým hlasom večnej aktuálnosti evanjelia v živote svätého Božieho ľudu a v dnešných dejinách“.

Svätý Otec dal maďarským biskupom niekoľko indikácií: byť ohlasovateľmi evanjelia, ktorí nepanujú, ale slúžia, ktorí sa vyznačujú blízkosťou Bohu, svojim kňazom, Božiemu ľudu i vzájomnou blízkosťou medzi sebou. Ďalším povzbudením od pápeža pre biskupov bolo, aby vydávali svedectvo o bratstve.

„Cirkev potrebuje budovať nové mosty dialógu“, zdôraznil pápež poukazujúc na príklad známeho Reťazového mosta v Budapešti spájajúci mestské časti Buda a Pešť, ktorý nahradil predošlý krehký most z dreva.

Svätý Otec citoval i maďarského kardinála Józsefa Mindszentyho, niekdajšieho prímasa Maďarska a svedka viery v čase prenasledovania, ktorého pápež František v roku 2019 vyhlásil za ctihodného. Ako povedal, „na konci života plného utrpenia z prenasledovania zanechal tieto slová nádeje: „Boh je mladý. Budúcnosť je jeho. Je to on, kto u jednotlivcoch i národov vzbudzuje to, čo je nové, mladé i zajtrajšok. Nemôžeme sa preto upadať do zúfalstva“.

Pápež biskupov vyzval byť vždy budovateľmi nádeje, a to aj uprostred spoločenských či cirkevných kríz a dodal:

„Ako biskupi musíte mať vždy slová povzbudenia. Nech sa na vašich perách nevyskytujú výrazy naznačujúce odstup a vynášajúce súdy, ale nech pomáhajú Božiemu ľudu hľadieť na budúcnosť s dôverou, nech ľuďom pomáhajú stať sa slobodnými a zodpovednými protagonistami života, ktorý je darom milosti, ktorý treba prijať, a nie hlavolamom, ktorý treba vyriešiť. Kocka vášho dobrého a slávneho architekta Rubika zostáva geniálnou hrou, nie modelom pre život!“

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

12 septembra 2021, 23:53