Hľadaj

Archívna snímka: Pápež v Mexiku v roku 2017 Archívna snímka: Pápež v Mexiku v roku 2017 

Pápež k 200-ročnici Mexika: Poučme sa z rán minulosti na budovanie bratstva

Je potrebné nanovo čítať minulosť, očistiť pamäť, aby sme posilnili korene a žili prítomnosť a budovali budúcnosť s radosťou a nádejou. Takto píše pápež František pri príležitosti dvojstého výročia nezávislosti Mexika. Poukazuje na potrebu uvedomiť si chyby minulosti a žiada, aby sme neignorovali činy, ktoré boli spáchané proti náboženskému cíteniu. Vyzýva pripomenúť si hodnoty tvoriace identitu národa: nezávislosť, jednotu a náboženskú vieru.

V liste zo 16. septembra adresovanom predsedovi Mexickej biskupskej konferencie Mons. Rogeliovi Cabrerovi Lópezovi pápež František konštatuje, že „oslavovať nezávislosť znamená potvrdzovať slobodu, a sloboda je dar a neprestajný výdobytok“. V tomto duchu 200. výročie nezávislosti Mexika pozýva k novému pohľadu na minulosť. Svätý Otec píše:

„Z tohto dôvodu moji predchodcovia i ja sám som pri rôznych príležitostiach prosil o odpustenie za osobné a spoločenské hriechy, za všetky činy alebo opomenutia, ktoré neprispeli k evanjelizácii.“ A ďalej pokračuje: „Nemôžeme ignorovať ani činy, ktoré boli v poslednom čase spáchané proti kresťanskému náboženskému cíteniu veľkej časti mexického ľudu, čo spôsobilo hlboké utrpenie.“

Pápež vysvetľuje, že k bolestiam z minulosti sa nevraciame preto, aby sme v nich zotrvali, ale preto, „aby sme sa z nich poučili a pokračovali v krokoch na zacelenie rán, aby sme pestovali otvorený a úctivý dialóg medzi rozdielmi a budovali vytúžené bratstvo, uprednostňujúc spoločné dobro pred partikulárnymi záujmami, napätiami a konfliktami“.

Cirkev v Mexiku už ohlásila plán pripomenúť si v roku 2031, čiže o desať rokov, 500. výročie mariánskych zjavení v Guadalupe. Pápež František v tejto súvislosti pripomína, že Guadalupská Panna Mária, ktorá sa zvlášť obracia na tých najmenších a najnúdznejších, je nápomocnou pre bratstvo a slobodu, zmierenie a inkulturáciu kresťanského posolstva nielen v Mexiku, ale v celej Amerike. Práve v tomto zmysle uzatvára Svätý Otec svoj list jubilujúcemu Mexiku:

„Nech je pre vás všetkých aj naďalej spoľahlivou sprievodkyňou, ktorá vás vedie k spoločenstvu a k plnému životu v jej Synovi Ježišovi Kristovi.“

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

28 septembra 2021, 12:58