Hľadaj

Obal knihy, ktorej predslov napísal pápež František Obal knihy, ktorej predslov napísal pápež František 

Pápež František: Druhý vatikánsky koncil je svetlom v otázke ľudského bratstva

„Každý z nás môže prispieť k uskutočňovaniu diela Božieho kráľovstva vo svete, otvárať priestory spásy a oslobodenia, zasievať nádej, čeliť smrtonosnej logike sebectva evanjeliovým bratstvom, angažujúc sa s vľúdnosťou a solidaritou v prospech blížnych, najmä tých najchudobnejších.“ Takto píše pápež František vo svojom predslove ku knihe s názvom: „Bratstvo - znamenie doby. Sociálna náuka pápeža Františka“. Jej autormi sú kardinál Michael Czerny SJ a kňaz Christian Barone.

Autori knihy - podsekretár Sekcie pre migrantov a utečencov vatikánskeho Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinál Michael Czerny SJ a mladý taliansky teológ Christian Barone približujú pápežovu encykliku Fratelli tutti s cieľom ozrejmiť hlboké prepojenie medzi súčasným sociálnym magistériom  a učením Druhého vatikánskeho koncilu.

Nová publikácia vyjde vo štvrtok 30. septembra vo Vatikánskom knižnom vydateľstve LEV, pápežov predslov k nej však bol zverejnený už v predstihu, v utorok 28. septembra. Pápež v ňom okrem iného píše:

„Kráľovstvo, ktoré ohlasuje Ježiš, je ... živou, dynamickou skutočnosťou, ktorá nás pozýva k obráteniu a žiada od našej viery, aby sa vymanila zo statickej povahy individuálnej religiozity alebo religiozity zredukovanej na legalizmus, aby sa naopak stala čulým a neustálym hľadaním Pána a jeho slova, ktoré nás každý deň vyzýva k spolupráci na Božom diele v rôznych životných a spoločenských situáciách.

Rôznymi spôsobmi, často tichými a anonymnými, často aj v dejinách našich zlyhaní a zranení, sa Božie kráľovstvo uskutočňuje v našom srdci a v dejinách okolo nás; ako malé semienko ukryté v zemi (porov. Mt 13,31-32), ako troška kvasu, ktorý prekvasí cesto (Mt 13,24-30), Ježiš vnáša do našich dejín znaky nového života, ktorý prišiel nastoliť, a žiada nás, aby sme s ním spolupracovali na tomto diele spásy:

Každý z nás môže prispieť k uskutočňovaniu diela Božieho kráľovstva vo svete, otvárať priestory spásy a oslobodenia, zasievať nádej, čeliť smrtonosnej logike sebectva evanjeliovým bratstvom, angažujúc sa s vľúdnosťou a solidaritou v prospech blížnych, najmä tých najchudobnejších.“

Pápež František pripomína, že „tento sociálny rozmer kresťanskej viery neslobodno nikdy neutralizovať“ a vysvetľuje:

„V tomto zmysle starostlivosť o našu Matku Zem a záväzok budovať solidárnu spoločnosť, v ktorej sme všetci «bratmi a sestrami», nielenže nie sú našej viere cudzie, ale sú jej konkrétnou realizáciou. To je základom sociálnej náuky Cirkvi. Nie je to akýsi jednoduchý sociálny aspekt kresťanskej viery, ale skutočnosť, ktorá má teologický základ: lásku Boha k ľudstvu a jeho plán lásky a bratstva, ktorý napĺňa v dejinách prostredníctvom Ježiša Krista, svojho Syna, s ktorým sú veriaci dôverne spojení prostredníctvom Ducha.“

Zámer autorov novej publikácie komentuje Svätý Otec týmito slovami:

„Čítajú a interpretujú sociálnu náuku, ktorú sa snažím rozvíjať, a vynášajú na svetlo niečo, čo je trochu ponorené medzi riadkami, teda učenie Koncilu ako základný východiskový bod, miesto, ktoré plodí otázky a myšlienky, a ktoré preto usmerňuje aj pozvanie, ktoré dnes adresujem Cirkvi a celému svetu v otázke bratstva. Pretože bratstvo, ktoré je jedným zo znamení čias, ktoré prináša na svetlo Druhý vatikánsky koncil, je to, čo náš svet a náš spoločný domov, v ktorom sme povolaní žiť ako bratia a sestry, veľmi potrebuje“.

„Na otázky a výzvy moderného sveta sa II. vatikánsky koncil snažil odpovedať v Gaudium et spes. Ale dnes, pokračujúc v ceste vytýčenej koncilovými otcami, si uvedomujeme, že je potrebná nielen Cirkev v modernom svete a v dialógu s ním, ale predovšetkým Cirkev, ktorá sa dáva do služieb človeku, starajúc sa o stvorenie a hlásajúc a uskutočňujúc nové univerzálne bratstvo, v ktorom sú ľudské vzťahy vyliečené zo sebectva a násilia a sú založené na vzájomnej láske, na prijatí a na solidarite.“

Pápež František ocenil spoluprácu kardinála Czerneho s mladým talianskym teológom Christianom Baronem a dodal:

„Bratstvo bude dôveryhodnejšie, ak aj v Cirkvi začneme pociťovať, že sme «všetci bratia» a ak budeme žiť svoje jednotlivé služby ako službu evanjeliu i budovaniu Božieho kráľovstva a starostlivosti o spoločný dom.“

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

28 septembra 2021, 13:24