Hľadaj

Podcasty Vatikánskeho rozhlasu: Osviežme si pamäť pred návštevou Svätého Otca

Pozývame vás vypočuť si podcasty Vatikánskeho rozhlasu v rámci duchovnej prípravy na návštevu Svätého Otca Františka na Slovensku.

Jednou z prvých hlbokých sond do duše Jorgeho Maria Bergoglia bol rozhovor s rehoľným spolubratom, šéfredaktorom časopisu La Civiltà Cattolica 19. augusta 2013 v Dome sv. Marty vo Vatikáne. Očami pátra Antonia Spadara dal Svätý Otec nazrieť aj do svojej izby. Pozývame vás osviežiť si pamäť návratom k rozhovoru, spracovaného reportážnym štýlom: „Je pondelok 19. augusta, 9.50 ráno...“

Osviežme si pamäť - 1. časť

„Kto je Jorge Mario Bergoglio?“ Pápež sa na chvíľu ponorí do ticha. Pýtam sa ho, či je to vhodná otázka... Posunkom naznačuje, že otázku prijíma a odpovedá:

„Neviem, aká je tá najlepšie definícia... Som hriešnik. Toto je azda najsprávnejšia definícia. A nevravím to len tak, ako konverzačnú frázu, literárnu figúru. Som hriešnik ... Áno, tá najlepšia definícia, syntéza, ktorá najviac vychádza z môjho vnútra a ktorú považujem za najpravdivejšiu, je nasledovná: „Som hriešnik, na ktorého sa pozrel Pán.“

„Som ten, na ktorom spočinul Pánov pohľad. Cítim, že moje motto Miserando atque eligendo o mne vypovedá pravdu, vždy ju vyjadrovalo.“

Motto pápeža Františka je inšpirované úryvkom z Kázní sv. Bédu Ctihodného, ktorý pri komentovaní evanjeliového príbehu o povolaní sv. Matúša píše: „Ježiš uvidel mýtnika a keď sa naň s láskou pozrel a vyvolil si ho, povedal mu: Nasleduj ma!“

Osviežme si pamäť - 2. časť

„Jezuita neustále, bez prestania uvažuje, pozerá pri tom na horizont, ku ktorému kráča a sústreďuje sa na Krista. Toto je jeho skutočná sila. A toto podnecuje Spoločnosť Ježišovu, aby neustále pokračovala v tvorivom, veľkodušnom hľadaní. Dnes teda musí byť viac než kedykoľvek predtým kontemplatívna v činnosti; musí prežívať hlbokú blízkosť celej Cirkvi, chápanej ako „Boží ľud“ a „svätá matka hierarchická Cirkev“.

Toto vyžaduje veľkú pokoru, obetu, odvahu, najmä vtedy, keď prichádza k nepochopeniam alebo sme objektom nedorozumení a klebiet, a je to zároveň najplodnejší postoj. Pomyslime len na napätia, ktorým bol v minulosti vystavený čínsky rítus, malabarský rítus, či redukcie v Paraguaji.“

Osviežme si pamäť - 3. časť

Pýtam sa Svätého Otca, prečo ho oslovuje práve sv. Peter Faber, aké črty jeho osobnosti robia naňho dojem:

„Dialóg so všetkými, aj s tými najvzdialenejšími a najzarytejšími protivníkmi; jednoduchá zbožnosť, azda určitá naivita, bezprostredná ochota, jeho pozorné vnútorné rozlišovanie, skutočnosť, že bol mužom veľkých a silných rozhodnutí a zároveň dokázal byť nesmierne láskavým...“

Osviežme si pamäť - 4. časť

Podcasty pripravila Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News (Miroslava Holubíková, Zuzana Klimanová, Jozef Bartkovjak SJ) z rozhovoru pápeža Františka pre sieť jezuitských časopisov, ktorý v slovenskom preklade publikoval časopis Viera a život - č. 5/2013 (Vydavateľstvo Dobrá kniha) a z ďalších zdrojov.

-jb-

 

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

04 septembra 2021, 07:47