Hľadaj

Od 1. septembra do 4. októbra budú kresťania prežívať Čas stvorenstva Od 1. septembra do 4. októbra budú kresťania prežívať Čas stvorenstva 

Pápež na Twitteri: Proroctvo je život zviditeľňujúci zázrak Božej lásky

„Dnes potrebujeme proroctvo, opravdivé proroctvo. Nie sú potrebné zázračné vonkajšie prejavy, ale životy, ktoré zviditeľňujú zázrak Božej lásky.“ To je odkaz Svätého Otca z dnešného dňa cez sociálnu sieť Twitter v utorok 31. augusta, v predvečer Svetového dňa modlitby za starostlivosť o stvorenstvo, ktorý spoločne zaviedli v roku 2015 pápež František a ekumenický patriarcha Bartolomej.

S nástupom septembra sa začne aj tzv. „Čas stvorenstva“, ktorý podobne v ekumenickom duchu zjednocuje kresťanov a trvá od 1. septembra do 4. októbra, sviatku sv. Františka Assiského. Tento rok bude mať tému: „Jeden dom pre všetkých? Obnovme Boží «oikos»“ a bude sa biblicky inšpirovať slovami  Žalmu 24,1: „Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.”

Do obdobia „Času stvorenstva“ zapadne aj apoštolská cesta Svätého Otca, ktorá ho 12. – 15. septembra privedie aj na Slovensko, ktoré jej známe aj ako krajina bohatá na prírodné krásy.

Šetrný štýl voči životnému prostrediu

V mesiaci september vyzýva pápež František cez Apoštolát modlitby 

myslieť na to, aký štýl života žijeme. Obracia sa obzvlášť na mládež, no všetkých veriacich pozýva spojiť s modlitbou úsilie žiť v jednoduchosti a byť šetrnými k životnému prostrediu.

„Aby sme všetci vedeli robiť odvážne rozhodnutia v prospech jednoduchého životného štýlu, šetrného voči životnému prostrediu, a aby sme sa tešili z mládeže, ktorá si radikálne osvojila tento štýl.“ Toto je znenie úmyslu Apoštolátu modlitby na mesiac september, ku ktorému Svätý Otec vydá aj krátke video.

Čas podujať sa na prorocké činy

V súvislosti s myšlienkou pápeža Františka o význame proroctva si pripomeňme slová pápeža Františka z posolstva z 1. septembra 2019, venovaného téme modlitby vďačnosti za krásu Božieho tvorstva.

„Svätý Bonaventúra, výrečný svedok františkánskej múdrosti, hovorieval, že stvorenstvo je prvou „knihou“, ktorú Boh otvoril pred našimi očami, aby nás cez obdivovanie jeho usporiadanej a krásnej rozmanitosti opäť priviedol k láske a chvále Stvoriteľa.

V tichosti a modlitbe môžeme počúvať symfonický hlas stvorenstva, ktorý nás vyzýva zanechať naše egocentrické uzatváranie sa, aby sme pocítili, že sme obklopení nežnosťou Otca a s radosťou sa delili o prijaté dary. V tomto zmysle môžeme povedať, že stvorenstvo, sieť života, miesto stretnutia s Pánom a medzi nami, je „Božou sociálnou sieťou“. Toto nás vedie pozdvihnúť hlas v speve vesmírnej chvály Stvoriteľa slovami Svätého písma: «Dobrorečte Pánovi, všetky plody zeme, chváľte a vyvyšujte ho naveky!» (Dan 3,76).

Toto je čas na zamyslenie sa nad našim štýlom života a nad tým, ako naše každodenné rozhodnutia ohľadom jedla, spotreby, cestovania, využívania vody, energie a ďalších materiálnych dobier, môžu byť neraz nerozvážne a škodlivé. Veľakrát sa správame k stvorenstvu ako mocipáni. Rozhodnime sa zmeniť, prijať jednoduchší a úctivejší životný štýl!

Toto je čas podujať sa na prorocké činy. Mnoho mladých ľudí po celom svete pozdvihuje svoj hlas a volá po odvážnych rozhodnutiach. Sú sklamaní primnohými nesplnenými sľubmi, záväzkami prijatými a zanedbávanými pre sebecké záujmy a pohodlnosť. Mladí ľudia nám pripomínajú, že Zem nie je vlastníctvom na mrhanie, ale dedičstvom na odovzdanie ďalej.“

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

31 augusta 2021, 17:15