Hľadaj

Emblém 42. mítingu priateľstva medzi národmi v Rimini Emblém 42. mítingu priateľstva medzi národmi v Rimini 

Odkaz pápeža Mítingu v Rimini na tému „Odvaha povedať ja“

„Hlbokým dôvodom odvahy kresťana je Kristus“, odkazuje pápež František účastníkom medzinárodného mítingu v Rimini, ktorí sa tento rok inšpirovali myšlienkou dánskeho filozofa Sørena Kierkegaarda. Tento rok sa tradičné podujatie hnutia Comunione e liberazione koná už prezenčnou, nie iba virtuálnou formou.

V známom talianskom letovisku Rimini sa od 20. do 25. augusta koná už 42. ročník Mítingu priateľstva medzi národmi. Jeho účastníkom zaslal Svätý Otec František svoje podnety v liste s podpisom kardinála Pietra Parolina. Zamýšľa sa nad tohtoročnou témou, ktorú si organizátori zvolili čerpajúc z denníka dánskeho filozofa Sørena Kierkegaarda: „Odvaha povedať «ja»“.

Zvolený názov podujatia „má jedinečný význam vo chvíli, keď ide o znovuvykročenie správnou nohou, aby sme nepremárnili príležitosť, ktorú nám dala kríza pandémie“ píše vatikánsky štátny sekretár v úvode listu a poukazuje na prístup pápeža Františka:

„Svätý Otec sa nikdy neunaví varovať tých, ktorí majú verejnú zodpovednosť, 

pred pokušením využiť človeka a odhodiť ho, keď už nie je potrebný, namiesto toho, aby mu slúžili. Po tom, čo sme zažili v tomto období, je azda každému jasnejšie, že človek je bodom, od ktorého sa všetko môže začať odznova. Určite je potrebné nájsť zdroje a prostriedky, aby sa spoločnosť opäť pohla z miesta, ale predovšetkým je potrebný niekto, kto má odvahu povedať „ja“ zodpovedne, a nie sebecky, a komunikovať vlastným životom, že možno začať deň so spoľahlivou nádejou.

Odvaha však nie je vždy spontánnym darom a nikto si ju nemôže dať sám (ako hovorieval Manzoniho Don Abbondio), najmä v dobe, akou je tá naša, v ktorej strach - ktorý odhaľuje hlbokú existenciálnu neistotu - zohráva takú rozhodujúcu úlohu, že blokuje toľko energie a impulzov smerom k budúcnosti, ktorú najmä mladí ľudia čoraz viac vnímajú ako neistú.

V tomto zmysle Boží služobník Luigi Giussani varoval pred dvojitým nebezpečenstvom: „Prvým nebezpečenstvom [...] je pochybovanie. Kierkegaard poznamenáva: «Aristoteles hovorí, že filozofia sa začína úžasom, a nie, ako v našich časoch, pochybovaním». Systematické pochybovanie je takpovediac symbolom našej doby. [...] Druhou námietkou proti rozhodnutiu vlastného «ja» je pohodlná nízkosť. [...] Pochybovanie a pohodlnosť, to sú naši dvaja nepriatelia, nepriatelia nášho «ja»“ (In cammino 1992˗1998, Milano 2014, 48˗49).

Odkiaľ sa teda môže vziať odvaha povedať „ja“? Pochádza z fenoménu, ktorý sa nazýva stretnutie: «Iba vo fenoméne stretnutia je nášmu „ja“ daná možnosť rozhodnúť sa, stať sa schopným prijať, rozpoznať a prijať. Odvaha povedať „ja“ sa rodí zoči-voči pravde a pravda je prítomnosť» (tamže, 49).“

V liste do Rimini kardinál Parolin odkazuje na viaceré myšlienky pápeža Františka. Cituje exhortáciu Evangelii gaudium a tiež encykliku Lumen fidei. Okrem iného píše:

„Synovský vzťah s večným Otcom, ktorý sa sprítomňuje 

v ľuďoch oslovených a premenených Kristom, dáva tomuto «ja» súdržnosť, oslobodzuje ho od strachu a otvára ho svetu s pozitívnym postojom. Vytvára vôľu k dobru: «Každá autentická skúsenosť pravdy a krásy chce rásť a každý človek, ktorý prežíva hlboké oslobodenie, získava väčšiu citlivosť na  potreby druhých. Keď sa dobro šíri, zapúšťa korene a rozvíja sa“ (Ap. exhortácia Evangelii gaudium, 9).

Práve táto skúsenosť vlieva odvahu k nádeji: „Stretnutie s Kristom, keď sa človek nechá uchopiť a viesť jeho láskou, rozširuje horizont existencie, dáva mu pevnú nádej, ktorá nesklame. Viera nie je útočiskom pre ľudí bez odvahy, ale rozšírením života. Vďaka nej objavujeme veľké povolanie, povolanie k láske, a uisťuje nás, že táto láska je spoľahlivá, že sa jej oplatí odovzdať, pretože jej základom je Božia vernosť, silnejšia ako každá naša slabosť“ (Encyklika Lumen fidei, 53).

Pomyslime na postavu svätého Petra: Skutky apoštolov uvádzajú tieto jeho slová, ktoré povedal po tom, ako mu prísne zakázali ďalej hovoriť v Ježišovom mene: «Či je správne v Božích očiach poslúchať vás viac ako Boha, to posúďte sami; my nemôžeme mlčať o tom, čo sme videli a počuli» (4,19-20). Odkiaľ berie odvahu «tento zbabelec, ktorý zaprel Pána? Čo sa odohralo v srdci tohto muža? Dar Ducha Svätého» (Homília v Dome sv. Marty, 18. apríla 2020).

Hlbokým dôvodom odvahy kresťana je Kristus. Zmŕtvychvstalý Pán je našou istotou, ktorá nám dáva zažiť hlboký pokoj aj uprostred životných búrok.“

Toľko z listu kardinála Parolina zaslaného v mene pápeža Františka účastníkom Mítingu priateľstva medzi národmi v Rimini, organizovaného hnutím Comunione e liberazione. Adresátom listu datovaného 29. júla vo Vatikáne je biskup diecézy Rimini Mons. Francesco Lambiasi.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

19 augusta 2021, 19:40