Hľadaj

Ilustračná snímka: Haiti po zemetrasení zasiahli tropické búrky Ilustračná snímka: Haiti po zemetrasení zasiahli tropické búrky 

Pápež: Chudobní sú zraniteľnejší extrémnymi klimatickými udalosťami

Pápež František vyzýva k solidarite s tými, ktorí sú viac vystavení zvyšujúcemu sa výskytu extrémnych klimatických javov.

Vo štvrtok 19. augusta Svätý Otec rozoslal cez sieť Twitter tento odkaz: „Klimatická kríza vyvoláva stále viac humanitárnych kríz a chudobní sú zraniteľnejší vzhľadom na extrémne klimatické udalosti. Je urgentná solidarita založená na spravodlivosti, na mieri a na jednote ľudskej rodiny.“

Pripomeňme, že 19. august je Svetovým humanitárnym dňom, zavedeným od roku 2008 zo strany OSN na počesť všetkých humanitárnych pracovníkov, ktorí prišli o život pri záchrane životov a ochrane zdravia ľudí postihnutých mimoriadnymi udalosťami ako je vojna alebo prírodná katastrofa. Tento rok je osobitnou témou solidarita v súvislosti s globálnym otepľovaním.

-jb-

19 augusta 2021, 20:00