Hľadaj

Pápež František prijal Edgara Morina 27. júna 2019 Pápež František prijal Edgara Morina 27. júna 2019 

Pápež zablahoželal francúzskemu mysliteľovi Edgarovi Morinovi k jubileu

Svätý Otec telegramom zablahoželal významnému francúzskemu filozofovi a sociológovi Edgarovi Morinovi, ktorý sa 8. júla dožíva jubilea sto rokov. S francúzskym intelektuálom židovského pôvodu, plodným autorom, známym jeho zmyslom pre komplexnosť myslenia a dôrazom na hodnoty spolupráce a demokracie, sa pápež František pred dvoma rokmi osobne stretol vo Vatikáne, keď ho prijal na osobnej audiencii.

V dnešný deň venovali jubilujúcej osobnosti Edgara Morina okrúhly stôl na pôde organizácie UNESCO. Pri tejto príležitosti prečítal pápežov telegram podpísaný štátnym sekretárom kard. Parolinom stály pozorovateľ Svätej stolice pri UNESCO Mons. Francesco Follo. Svätý Otec v ňom poukazuje na Morinov prínos v analýze meniacej sa doby a pripomína jeho akcent na komplexný morálny a intelektuálny rozvoj, vyjadrený slovným spojením „veda so svedomím“.

Pri spomienke na osobné stretnutie 27. júna 2019 vo Vatikáne pápež František v telegrame oceňuje intelektuálne podnety Edgara Morina pre oblasť spolupráce medzi národmi, budovanie spravodlivejšej a ľudskejšej spoločnosti a obnovu demokracie. Oceňuje vzájomný súzvuk myšlienok so sociálnym učením Cirkvi a tiež jeho podnet k iniciatíve pápeža Františka s názvom „Globálna výchovná aliancia“.

-jb-

02 júla 2021, 16:06