Hľadaj

Logo stretnutia Logo stretnutia 

Pápež: Veda je veľkým zdrojom pre budovanie pokoja

„Veda je jedným veľkým zdrojom pre budovanie pokoja,“ skonštatoval pápež František v pozdrave talianskym vedcom i zahraničným hosťom zídeným na stretnutí „Veda pre mier“, zorganizovanom v prvých dňoch júla v horskom prostredí stredného Talianska v Terame miestnou diecézou v spolupráci s tamojšou univerzitou a Pápežskou akadémiou vied.

Vo svojom videoposolstve Svätý Otec zúčastneným vedcom pripomenul, že výskum má slúžiť človeku a spoločnosti a pripomenul im ich úlohu formovať nové generácie k pokoju. Okrem iného uviedol:

„Žiadne vedecké poznanie nemá kráčať osamote a cítiť sa sebestačné. Historická realita sa čoraz viac stáva jednotnou, celistvou, a potrebuje, aby sa opierala o pluralitu poznávacích schopností, ktoré svojimi špecifikami prispievajú k rastu novej kultúry, schopnej budovať spoločnosť podporujúc dôstojnosť a rozvoj každého človeka.“

Svätý Otec poukázal aj na kontext konferencie konanej v Jubilejnom roku sv. Gabriela od Sedembolestnej, ktorého pútnická svätyňa sa nachádza na svahoch horského masívu Gran Sasso, blízko sídla talianskeho národného strediska jadrovej fyziky.

-zk-

02 júla 2021, 15:04