Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Posolstvo pápeža pred potravinovým samitom OSN: Rodina je kľúčová aj pre výživu

Prostredníctvom posolstva sa pápež František v pondelok 26. júla prihovoril účastníkom pred-samitu OSN o potravinových systémoch, ktorý sa koná od 26. do 28. júla v Ríme. Svätý Otec upozorňuje, že hlad a potravinová neistota sú stále najväčšou výzvou súčasnosti.

Je „škandálom”, že „vyrábame dostatok potravín pre všetkých ľudí, ale mnohí nemajú svoj každodenný chlieb... Je to zločin, ktorý porušuje ľudské práva.“ To sú slová z posolstva Svätého Otca pri príležitosti začatia pred-samitu OSN o potravinových systémoch. Pápežovo posolstvo adresované generálnemu sekretárovi OSN Antoniovi Guterresovi prečítal vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Paul Richard Gallagher.

Podľa slov Svätého Otca „je povinnosťou každého z nás odstrániť túto nespravodlivosť konkrétnymi činmi a osvedčenými postupmi, ako aj odvážnymi miestnymi a medzinárodnými politikami.“ Ako vysvetľuje pápež František, je preto nevyhnutné „obnoviť ústredné postavenie vidieckeho sektora, od ktorého závisí uspokojovanie mnohých základných ľudských potrieb“ a taktiež dať prioritné miesto poľnohospodárskemu sektoru.

„Je dôležité uľahčiť malým poľnohospodárom a rodinným farmám prístup k službám potrebným na výrobu, predaj a využívanie poľnohospodárskych zdrojov“ – píše pápež a dodáva: „Rodina je základnou zložkou potravinových systémov, pretože práve v rodine sa človek učí užívať plody zeme bez ich zneužívania a objavuje najlepšie nástroje na šírenie životného štýlu, ktorý rešpektuje osobné a spoločné dobro“.

Svätý Otec v závere posolstva vyjadril úsilie Svätej stolice a Katolíckej cirkvi „slúžiť tomuto ušľachtilému cieľu tým, že ponúknu svoj príspevok, spoja svoje sily a vôľu, činy a múdre rozhodnutia.“

Dodajme, že pred-samit OSN v Ríme je prípravnou udalosťou na hlavné podujatie s anglickým názvom „Food System Summit“, ktoré sa bude konať v septembri s cieľom využiť silu potravinových systémov na dosiahnutie pokroku vo všetkých 17 cieľoch OSN týkajúcich sa trvalo udržateľného rozvoja.

-mh-

26 júla 2021, 17:05