Hľadaj

Pápež: Túžim, aby školy boli „školami prijatia“

„Náš život rastie a dozrieva v takej miere, v akej ho dávame k dispozícii pre život druhých. Život, ktorý si chceme „zakonzervovať“, dopadne ako muzeálny predmet s pachom naftalínu, a toto nepomáha.“ Tieto slová adresoval pápež František Latinskoamerickej federácii kolégií Spoločnosti Ježišovej (FLACSI), ktorej zaslal videoposolstvo pri príležitosti 20. výročia jej vzniku.

Federácia zastrešuje viac než 90 jezuitských stredných škôl v 19 krajinách Latinskej Ameriky. Svätý Otec vo videu predstavil svoju predstavu o tom, ako majú vyzerať jej školy:

„Túžim, aby školy boli „školami prijatia“, teda miestami, kde môžeme liečiť vlastné rany i rany tých druhých; školami s reálne otvorenými dverami..., kam môžu vstúpiť chudobní... Školami, ktoré sa neuzatvárajú do seba v egoistickom elitárstve, ale ktoré sa učia spolunažívať so všetkými; školami, kde sa žije bratstvo, uvedomujúc si, že všetko je vzájomne prepojené.“

„Túžim, aby vaše školy učili rozlišovaniu, aby učili čítať znamenia čias, hľadieť na vlastný život ako na dar, za ktorý máme byť vďační a s ktorým sa máme deliť. Aby mali kritický pohľad na model rozvoja, produkcie a konzumu. ... Aby boli školami učeníkov a misionárov.“

-zk-

Videoposolstvo jezuitským školám Latinskej Ameriky

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

11 júna 2021, 20:40