Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Pápež pozýva s dôverou hľadieť na Ježišovo Srdce

V deň Slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorý je zároveň Dňom posväcovania sa kňazov, v piatok 11. júna, pápež František rozoslal cez sociálnu sieť Twitter nasledovný odkaz:

„Každého z vás pozývam hľadieť s dôverou na Najsvätejšie Srdce Ježišovo a častokrát opakovať, predovšetkým počas tohto mesiaca jún: Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor naše srdcia a nauč nás veľkodušne milovať Boha a blížneho.“

-zk-

11 júna 2021, 13:30