Hľadaj

Ilustračná snímka: Filipíny Ilustračná snímka: Filipíny 

Pápež píše FAO: Potraviny paradoxne chýbajú tým, ktorí ich produkujú

Na paradox, že nedostatkom potravín trpia práve tí, ktorí ich produkujú, upozornil pápež František v posolstve pri príležitosti 42. konferencie Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO.

Štvordňové virtuálne podujatie sa začalo v Ríme v pondelok 14. júna na tému: „Transformácia agropotravinárskych systémov: od stratégie k činnosti“ V posolstve adresovanom predsedajúcemu Michalovi Kurtykovi, poľskému ministrovi pre klímu a životné prostredie, pápež okrem iného píše:

„Obnovenie ekonomík po pandémii nám ponúka príležitosť zvrátiť doterajšie smerovanie a investovať do globálneho potravinového systému schopného odolávať budúcim krízam. Patrí sem podpora udržateľného a diverzifikovaného poľnohospodárstva, ktoré zohľadňuje vzácnu rolu rodinného poľnohospodárstva a vidieckych spoločenstiev. Paradoxne totiž konštatujeme, že nedostatkom či núdzou potravín trpia práve tí, ktorí ich produkujú.“

„Oceňujem a povzbudzujem úsilie medzinárodného spoločenstva vyvinuté na zabezpečenie toho, aby každá krajina mohla zaviesť mechanizmy potrebné na dosiahnutie vlastnej potravinovej autonómie, či už prostredníctvom nových modelov rozvoja a spotreby, alebo prostredníctvom foriem komunitných organizácií, ktoré by chránili miestne ekosystémy a biodiverzitu (porov. Laudato si', 129, 180).

Veľkou pomocou by mohlo byť využitie inovačného potenciálu na podporu malých výrobcov a na zlepšenie ich schopností a odolnosti (rezilientnosti). Z tohto hľadiska je práca, ktorú robíte, v súčasnom období krízy obzvlášť dôležitá.“

-mh, jb-

14 júna 2021, 21:53