Hľadaj

Kaplnka Domu sv. Marty, 17. mája 2020 Kaplnka Domu sv. Marty, 17. mája 2020

Pápež František: Eucharistia je prameň lásky pre život Cirkvi

„Eucharistia, prameň lásky pre život Cirkvi, je školou dobročinnej lásky a solidarity. Kto sa živí Kristovým Chlebom, nemôže zostať ľahostajným zoči voči tým, čo nemajú každodenný chlieb.“ To je odkaz Svätého Otca Františka v dnešný deň Slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ktorý rozoslal cez sociálne siete.

Už v predchádzajúci deň pri generálnej audiencii Svätý Otec vyslovil veriacim tieto žičenia:

„Kiež nájdete v Eucharistii, tajomstve lásky a slávy, 

ten zdroj milosti a svetla, ktorý osvetľuje cesty života.“

„Kristovo telo a krv nech sú pre každého z vás prítomnosťou a oporou uprostred ťažkostí, najvyššou útechou v utrpení každého dňa a zárukou večného vzkriesenia.“

Vo Vatikáne je dnes deň pracovného pokoja. Keďže v Taliansku, podobne ako v niektorých iných krajinách sa Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi presúva na nedeľu, pápež František bude verejne celebrovať svätú omšu z tohto sviatku v nedeľu 6. júna. Bude to o 17.30 v Bazilike sv. Petra pri Oltári katedry v zadnej lodi, za obmedzenej účasti veriacich z dôvodu opatrení na prevenciu pandémie.

V predchádzajúcom roku pápež František podobne celebroval Corpus Domini vo Vatikánskej bazilike, predtým zvykol prichádzať na toto slávenie do farností v okruhu Ríma: v roku 2019 vo štvrti Casal Bertone, v roku 2018 v Ostii. V prvých piatich rokoch pontifikátu slávieval pred Lateránskou bazilikou s procesiou k Bazilike Santa Maria Maggiore.

-jb-

03 júna 2021, 10:37