Hľadaj

Cirkevný projekt Policoro predchádza nezamestnanosti mladých v Taliansku

Stovku mladých ľudí zapojených do talianskeho cirkevného projektu s názvom „Policoro“ prijal Svätý Otec František na audiencii v sobotu 5. júna. Projekt nazvaný podľa juhotalianskeho mestečka pri pobreží Jónskeho mora sa zameriava na riešenie problému nezamestnanosti mladých.

Mladí účastníci projektu Policoro prišli v sprievode predsedu Konferencie biskupov Talianska kardinála Gualtiera Bassettiho a dvoch desiatok pracovníkov projektu, ktorý má za sebou už 25 rokov úspešného pôsobenia v južnej oblasti Talianska, ktorá najviac trpí nezamestnanosťou mladých.

Počas stretnutia v srdečnom štýle pápež František mladým ponúkol štyri podnety v podobe týchto slov: 1. animovať, čiže oduševňovať komunitu, 2. prebývať, čiže nachádzať svoje miesto uprostred vzťahov, 3. nadchnúť sa, čiže nemyslieť na seba, ale byť pre druhých, a napokon 4. sprevádzať, čiže byť druhým nablízku v procese ich rastu.

Svätý Otec povzbudil mladých aj týmito slovami:

„Vám mladým nechýba kreativita. Nemajte strach, nebojte sa! Povzbudzujem vás pracovať pre taký ekonomický model, ktorý je alternatívou ku konzumistickému, produkujúcemu odpad. Delenie sa, bratstvo, nezištnosť a udržateľnosť sú piliermi, na ktorých treba postaviť odlišnú ekonomiku.“

„Drahí mladí, v škole sociálnej náuky Cirkvi ste už teraz znameniami nádeje. Vaša prítomnosť v diecézach môže pomôcť všetkým porozumieť, že evanjelizácia prechádza aj cez starostlivosť o prácu.“   

-jb-

05 júna 2021, 17:09