Hľadaj

Pri stretnutí s novými veľvyslancami pápež pozval k modlitbe za Svätú zem

Svätý Otec prijal v piatok 21. mája na osobitnej audiencii nových veľvyslancov deviatich krajín: Singapuru, Zimbabwe, Bangladéša, Alžírska, Srí Lanky, Barbadosu, Švédska, Fínska a Nepálu. Pri tejto príležitosti pápež František hovoril o kultúre starostlivosti a spoločnom dobre celej ľudskej rodiny. Zvlášť pozval k spoločnej modlitbe v predvečer Turíc za pokoj medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.

„Pandémia nám dala viac si uvedomiť našu vzájomnú závislosť na tom, že sme členovia jednej ľudskej rodiny, ako aj potrebu byť pozorní k chudobným a bezbranným, ktorí sú medzi nami,“ skonštatoval pápež František pri spoločnej audiencii deviatich nových veľvyslancov v Klementínskej sále, ktorej súčasťou bolo aj odovzdanie poverovacích listín.

Vo svojom príhovore dal pápež dôraz na „kultúru starostlivosti“ s poukázaním na naliehavé výzvy, či už ide o migráciu, zmeny klimatického podnebia, humanitárne krízy a otázky ekonomického i ekologického dlhu, ktoré je potrebné riešiť spoločne:

„Medzinárodné spoločenstvo prežíva narastajúce ťažkosti, ak nie neschopnosť hľadať spoločné a zdieľané riešenia na problémy nášho sveta. [...] Tieto problémy nie sú jednoducho politické či ekonomické; sú to otázky spravodlivosti. Spravodlivosti, ktorú nemožno ignorovať alebo s ňou odkladať. Ide totiž o medzigeneračnú morálnu povinnosť.“

Pri príležitosti stretnutia s diplomatmi deviatich krajín Svätý Otec pripomenul úlohu diplomacie v prospech celej ľudskej rodiny. Osobitne sa zmienil o  súčasnej mimoriadne naliehavej potrebe zmierenia vo vzťahoch Izraela a Palestíny, keď uviedol:

„Moje myšlienky smerujú k tomu, čo sa v týchto dňoch deje vo Svätej zemi. Ďakujem Bohu za rozhodnutie zastaviť ozbrojené strety a dúfam, že budú nasledovať cesty dialógu a pokoja. Zajtra večer budú katolícki ordinári Svätej zeme spolu so svojimi veriacimi sláviť Turíčnu vigíliu v Kostole sv. Štefana v Jeruzaleme, aby prosili o dar pokoja.

Využívam túto príležitosť, aby som poprosil všetkých duchovných pastierov a veriacich Katolíckej cirkvi zjednotiť sa s nimi v modlitbe. Nech z každej komunity stúpa naliehavá prosba k Duchu Svätému, «aby Izraelčania a Palestínčania dokázali nájsť cestu dialógu a odpustenia, aby boli trpezlivými budovateľmi pokoja a spravodlivosti, otvoriac sa krok za krokom spoločnej nádeji, bratskému spolunažívaniu» (Regina Caeli, 16. mája 2021).

V rámci úradného aktu, pri ktorom bol prítomný aj vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, noví veľvyslanci Singapuru, Zimbabwe, Bangladéša, Alžírska, Srí Lanky, Barbadosu, Švédska, Fínska a Nepálu predložili pápežovi svoje poverovacie dokumenty.

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

21 mája 2021, 12:52