Hľadaj

Pápež združeniu Meter: Ste samaritánmi v boji proti pedofílii a pedopornografii

V sobotu 15. mája prijal pápež František na osobitnej audiencii členov Združenia Meter, ktoré je známe bojom proti pedofílii a pedopornografii na internete i šírením prevencie.

„Prostredníctvom vašej veľkodušnej práce ste zviditeľnili lásku Cirkvi k tým najmenším a bezbranným“ – povedal s vďakou a uznaním Svätý Otec členom a dobrovoľníkom združenia. Na stretnutie s pápežom prišli pod vedením zakladateľa, ktorým je taliansky kňaz Fortunato Di Noto.

Združenie Meter, ktoré vzniklo v roku 1989, je v Taliansku i vo svete (v Číne, Japonsku, USA, v Európe napr. v Poľsku) vysoko uznávané aj ako autorita v prevencii i v konkrétnej pomoci obetiam sexuálneho zneužívania.

V boji proti pedokriminalite Združenie Meter spolupracuje s verejnými orgánmi, s políciou a prokuratúrou. Jadrom združenia je Svetové centrum proti pedofílii – vysoko špecializovaný úrad na výskum internetových dát a spracovávanie informačných tokov na boj proti pedofílii a pedopornografii.

Svätý Otec prirovnal postoj členov združenia k Dobrému Samaritánovi, ktorý s úctou a súcitom prijíma, utešuje a chráni: „Koľko duchovných rán ste ošetrili! Za toto všetko vám cirkevné spoločenstvo vyjadruje uznanie.“

Združenie Meter má aj Centrum načúvania zamerané na pomoc maloletým obetiam a ich rodinám. Svätý Otec vyzval jeho pracovníkov pokračovať v tomto úsilí, pričom skonštatoval:

„Boli ste a ešte stále ste „domom“ pre mnohé deti, ktorých nevinnosť bola znesvätená alebo boli zotročené egoizmom dospelých. Boli ste a naďalej ste domom nádeje, podporujúc u mnohých obetí cestu oslobodenia“.

Pápež poukázal na veľký problém pedopornografie, ktorá prekvitá na internete:  

„Vaša práca je mimoriadne potrebná, pretože zneužívanie páchané na deťoch žiaľ pokračuje. Mám na mysli najmä navádzanie, ku ktorému dochádza cez internet a rozličné sociálne médiá, prostredníctvom stránok a portálov venovaných pedopornografii.

Ide o pliagu, ktorá si na jednej strane vyžaduje, aby sa jej čelilo s obnovenou odhodlanosťou verejných inštitúcií, autorít a na druhej strane si žiada ešte väčšie vedomie rodín a rozličných vzdelávacích agentúr. Aj dnes vidíme koľkokrát je v rodinách prvou reakciou zakrývanie. Je prvou reakciou, a to aj v iných inštitúciách, i v Cirkvi. Musíme bojovať s týmto starým návykom zakrývať veci. Viem, že ste vždy ostražití v obrane detí aj v kontexte tých najmodernejších prostriedkov komunikácie.“

Združenie Meter spolupracuje aj so školami všetkých úrovní i univerzitami – vykonáva formáciu pedagógov i výchovu žiakov a študentov v oblasti pálčivých tém ako sú: šikanovanie, počítačová šikana, sexting, zdravé používanie sociálnych sietí a internetu, pedofília, zraniteľnosť, zdravotné postihnutie.

Pápež členov združenia povzbudil „formovať u ľudí pevné vedomie a vykoreňovať mentalitu zneužívania a vykorisťovania“:

„Zneužívanie maloletých je akousi „psychologickou vraždou“ a v mnohých prípadoch je potretím detstva. Preto je ochrana detí pred sexuálnym vykorisťovaním povinnosťou všetkých štátov, ktoré sú zároveň povolané identifikovať nekalých obchodníkov a páchateľov zneužívania.

Zároveň o to viac je potrebné nahlasovanie kriminality a prevencia v rôznych oblastiach spoločnosti: v škole, športových, rekreačných a kultúrnych prostrediach, v náboženských spoločenstvách i u jednotlivcov. Okrem toho, na poli ochrany maloletých a v boji proti pedofílii je pre účinnú pomoc obetiam potrebné vopred stanoviť konkrétne zásahy.“

Svätý Otec prítomným prízvukoval aj dôležitosť osobného každodenného kontaktu s Bohom v modlitbe a sviatostiach, ako pevného základu ich ďalšej činnosti. Osobitne ich zveril pod ochranu Panny Márie, ktorá je ich patrónkou a má svoje miesto i v logu organizácie.

Pápež členom združenia Meter opätovne vyjadril svoje uznanie a vďačnosť za ich neľahkú prácu a vyzval ich neľakať sa nedorozumení a ťažkostí. Na záver dodal:

„Pokračujte s odvahou a vytrvalosťou. Sprevádzam vás mojou modlitbou a požehnaním. A aj vy sa prosím, nezabudnite za mňa modliť.“

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

15 mája 2021, 13:25