Hľadaj

Pápež zachráneným bezdomovcom: Nie ste odpad, v Božích očiach ste poklad

Opäť po roku prijal pápež František v piatok 21. mája členov francúzskeho združenia Lazare. Komunitu, ktorej službou je delenie sa o svoje príbytky s bezdomovcami, prijal Svätý Otec v láskavej atmosfére súkromnej audiencie pri príležitosti desiateho výročia jej vzniku. Poďakoval im za jednoduché princípy, ktoré praktizujú ako rodina: „byť sám sebou, spoločne s ostatnými nachádzať radosť, cítiť sa milovaným, učiť sa láskavosti“.

„Vychádzaním v ústrety ostatným v ich situáciách a vytváraním rodiny, v ktorej vládne harmónia a radosť zo zdieľaného života, sa podieľate na poslaní Cirkvi ísť na periférie našej spoločnosti. [...] Vaším apoštolátom pomáhate pochopiť, že každý človek je posvätným príbehom, neoceniteľným darom“.  Aj týmito slovami sa prihovoril pápež František pri osobitnej audiencii členom francúzskej komunity Lazare, ktorá sa venuje bezdomovcom.

Svätý Otec sa prihovoril aj tým z prítomných, ktorí keď sa ocitli bez domova, boli prijatí členmi komunity do ich rodín:

„Drahí priatelia, užívajúci túto iniciatívu lásky, vy, ktorí prežívate toto krásne dobrodružstvo so svojím príbehom, niekedy plným smútku, osamotenosti, sĺz, skúšok, vylúčenia a odmietnutia, ste vzácnym darom, ktorý nám zviditeľňuje Pánovu lásku. Nie ste odpad, podradní či skrachovaní ľudia, ako nám to chce niekedy spoločnosť nahovoriť.

V Božích očiach ste pokladom, darom, životom, dôstojnosťou. Vo vašich tvárach vidíme trpiacu tvár Krista, ktorý nás pozýva k naliehavej láske a otvorenému srdcu.“

Na záver pápež František všetkých zveril do príhovoru Panny Márie a sv. Lazára a udelil im svoje apoštolské požehnanie.

-mh-

21 mája 2021, 16:39