Hľadaj

Obraz: Svätý Jozef vo svojej dielni Obraz: Svätý Jozef vo svojej dielni 

Pápežov odkaz v deň sv. Jozefa robotníka: Nik nech nie je bez práce

V deň liturgickej spomienky na sv. Jozefa robotníka pápež František rozoslal cez sociálnu sieť Twitter nasledujúci odkaz:

„Práca sv. Jozefa nám pripomína, že sám Boh, ktorý sa stal človekom nepohŕdal prácou. Vzývajme sv. Jozefa robotníka, nech nám pomáha vyjadriť naše pevné presvedčenie: Nech žiadny mladý, či akýkoľvek človek, nech žiadna rodina nie je bez práce!“

Pripomeňme, že 1. máj ako deň zasvätený sv. Jozefovi robotníkovi vložil do liturgického kalendára pápež Pius XII. v roku 1955. Za povšimnutie stojí osobné zaangažovanie Eugenia Pacelliho v tejto veci.

Historická audiencia Pia XII. 1. mája 1955

Pri osobitnej audiencii v nedeľu 1. mája 1955 sa Pius XII. prihovoril vyše 200-tisícovému zástupu, zhromaždenému na Námestí sv. Petra pod zástavami Kresťanského združenia pracujúcich Talianska (ACLI), ktoré vtedy slávilo 10. výročie založenia. Vyslovil aj tieto slová:

„Koľkokrát sme potvrdili a vysvetlili lásku Cirkvi voči robotníkom! A predsa sa doširoka propaguje surové očierňovanie, že „Cirkev je spojencom kapitalizmu proti pracujúcim“! Cirkev, vedená vždy náboženskými pohnútkami, odsúdila rozličné systémy marxistického socializmu, a odsudzuje ich aj dnes, keďže je jej trvalou povinnosťou i právom chrániť ľudí od prúdov a vplyvov, ktoré ohrozujú ich večnú spásu.

Ale Cirkev nemôže ignorovať alebo nevidieť, že robotník, v úsilí zlepšiť svoju situáciu, naráža na určité zriadenie, ktoré má ďaleko od toho, aby bolo v súlade s prirodzenosťou, je v rozpore s Božím poriadkom a cieľom, ktorý on určil pozemským veciam.

Ako veľmi môžu byť a aj sú falošné, odsúdeniahodné a nebezpečné tie cesty, ktorými sa kráča. Kto, a predovšetkým ktorý kňaz alebo kresťan, by mohol zostať hluchým na výkrik, ktorý vystupuje z hĺbky, a ktorý – vo svete spravodlivého Boha – volá po spravodlivosti a duchu bratstva?“  

[ Audio Embed Pius XII. pri audiencii 1. mája 1955]      

To boli slová pápeža Pia XII. v prvomájový nedeľný večer 1955. Historickú udalosť prenášal Vatikánsky rozhlas s úvodným ohlásením tentoraz okrem trojice svetových jazykov (po anglicky, francúzsky a nemecky) aj v češtine. Priamy prenos z Vatikánskeho námestia preberal aj taliansky štátny rozhlas RAI.  

Doplňme, že Kresťanské združenie pracujúcich Talianska ACLI bolo založené v roku 1945. Zo strany Cirkvi a osobne pápeža Pia XII. malo silnú podporu s cieľom, „aby dalo cítiť prítomnosť Krista svojim členom, ich rodinám a všetkým, ktorí žijú vo svete práce“.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

01 mája 2021, 11:38