Hľadaj

Pápež sa prihovoril rodnej Argentíne pred 400-ročnicou Luján

Svätý Otec sa pri príležitosti májového maratónu modlitby za ukončenie pandémie prihovoril v krátkom videoodkaze veriacim vo svojej rodnej Argentíne. V národnej mariánskej svätyni Luján sa budú 8. mája predmodlievať ruženec v spojení s celým svetom. Bazilika minor Nuestra Señora de Luján sa nachádza 20 km od Buenos Aires

Už dnes večer sa v Luján budú modliť za zdravie všetkých ľudí pod vedením miestnych biskupov, ktorí začnú deväťročnú „novénu“ pred 400. výročím mariánskeho zázraku v Luján, ktoré bude v roku 2030. Vo videu sa Svätý Otec obracia na svojich rodákov týmito slovami:

„Je mesiac máj, mesiac Panny Márie, 8. mája sledujem Luján. Túžim byť blízko vás na vigíliu v piatok 7. mája tam, kde sa všetci biskupi zhromaždia na modlitbu ruženca za zdravie argentínskeho ľudu. Odtiaľto vás sprevádzam. A tiež aj v sobotu, 8. mája, keď  bude spojenie pri ruženci zo svätyne, ktoré sa bude konať v ten deň o 13.00, a o 19.00 pri slávení svätej omše s preoblečením plášťa (Madony).

Viem, že pri tejto omši budete pozvaní k účasti na spoločnej príprave deväťročnice pred rokom 2030, keď bude oslava 400. výročia zázraku. Je to veľmi dlhá cesta, ale ubehne rýchlo, a treba ju konať - cestu pripomínania si toho, čo tam Panna Mária vykonala, keď tam chcela zostať. Je to cesta pamiatky toľkých rokov pútí, hľadania, zázrakov, kráčanie dcér a synov prichádzajúcich na návštevu k Matke.

Nech je vám sprievodcom pri tomto stretnutí pamäť, pretože silná pamäť zaručuje bezpečnú budúcnosť. Pamätajte na všetko, čo Panna Mária v našej domovine urobila. Nechajte sa ňou sprevádzať a sprevádzajte ju na jej ceste. Nech vás všetkých Boh žehná a nech vás Panna Mária ochraňuje. A prosím, nezabudni sa modliť za mňa. Ďakujem.“

-mh, jb-

07 mája 2021, 13:28