Hľadaj

Svätý Ignác z Loyoly - detail mozaiky od Marka Rupnika v rímskom dome jezuitov (foto: Jozef Bartkovjak) Svätý Ignác z Loyoly - detail mozaiky od Marka Rupnika v rímskom dome jezuitov (foto: Jozef Bartkovjak) 

Pápež: Pridajme sa k ceste obrátenia s pútnikom Ignácom

Dnešný 20. máj je začiatkom Ignaciánskeho roka jezuitov pri veľkom jubileu obrátenia sv. Ignáca z Loyoly. V španielskej Pamplone otvorí pri svätej omši osobitný jubilejný rok generálny predstavený jezuitov páter Arturo Sosa. Pápež František, ktorý je tiež z rehole jezuitov, rozposlal dnes cez sociálne siete nasledujúci odkaz:

„Pri tomto 500. výročí zranenia sv. Ignáca v Pamplone, 

pozývam všetkých pridať sa k tejto ceste obrátenia s pútnikom Ignácom, aby sme mohli byť obnovení a vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi.“

-zk-

20 mája 2021, 11:45