Hľadaj

Ilustračná snímka: Ježiš s učeníkmi Ilustračná snímka: Ježiš s učeníkmi 

Pápež pozdravil talianske stretnutie charizmatických katolíkov a protestantov

Pápež František krátkym videoposolstvom pozdravil v sobotu 15. mája každoročné stretnutie katolíkov a turíčnych kresťanov v rámci Talianska, označované ako Charizmatická konzultácia (Consultazione Carismatica Italiana). Tradícia konzultácií siaha do roku 1992, keď sa prvá z nich konala v meste Bari.

Témou tohtoročnej konzultácie je „Bratstvo v Kristovi“ v duchu biblického motta «Choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu» (Jn 20,17). Medzi účastníkmi sú aj dvaja pôvodní iniciátori tradície.

Prvým je prof. Matteo Calisi, zakladateľ a vedúci katolíckej charizmatickej komunity s názvom „Ježišova komunita“. Druhým je protestantský pastor Giovanni Traettino z turíčnej (pentekostálnej) „Evanjelickej cirkvi zmierenia“ so sídlom v Caserte pri Neapole.

Pastor Traettino je osobným priateľom pápeža Františka už z dávnejšej doby. V roku 2014 na jeho pozvanie prišiel Svätý Otec navštíviť jeho spoločenstvo. Samostatnú návštevu v Caserte venoval v tom čase pápež aj katolíckemu spoločenstvu tamojšej diecézy.

Pápež vo videoposolstve oslovuje všetkých zúčastnených bratov a sestry, vyjadruje im svoju blízkosť a duchovne sa s nimi spája. Povzbudzuje ich neustávať v dlhoročnej práci začatej pred takmer 30 rokmi v Bari. „Je to stretnutie bratského dialógu,“ hovorí Svätý Otec a k tohtoročnej téme dodáva:

„Ježiš nás posiela ohlasovať, že on je s nami, je pred Otcom, sprevádza nás. A ako kresťania, bez rozoberania rozdielov, ktoré ešte medzi nami sú, ale ktoré nám nebránia spolupracovať, máme spolu kráčať, umývať si nohy navzájom. Pamätajme na Bari. Spoločne slúžme. Bratstvo.“

-mh, jb-

15 mája 2021, 11:30