Hľadaj

Pápež navštívil pracoviská vatikánskych médií: Cieľ je dosiahnuť k ľuďom

Pri 160. výročí denníka L´Osservatore Romano a 90. výročí Vatikánskeho rozhlasu navštívil pápež František v pondelok 24. mája sídlo oboch inštitúcií v Piovom paláci neďaleko Anjelského hradu. Pracovníkom vatikánskych médií pri stretnutí kládol na srdce, aby vo svojej práci pamätali na účelnosť, čiže aby svojou komunikáciou naozaj dosiahli k ľuďom, k poslucháčom a čitateľom.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Po svojom príchode krátko pred 9. hodinou pápež František prešiel po niekoľkých oddeleniach v sprievode prefekta dikastéria Paola Ruffiniho a edičného riaditeľa Andreu Tornielliho. Redakčný tím vatikánskeho denníka L´Osservatore Romano pápežovi predstavil šéfredaktor Andrea Monda. Aj spoza rúšok na tvárach sa dala čítať srdečnosť osobných stretnutí s pápežom na oddelení hlavných svetových jazykov Vatican News.

„Ďakujem vám za vašu prácu, za to, čo robíte,“ povedal Svätý Otec v priamom prenose z rozhlasového štúdia talianskej redakcie Radio Vaticana Italia. Po slovách poďakovania sa sústredil na účelnosť komunikácie: „Naša práca je na to, aby sa dostala k ľuďom,“ zdôraznil všetkým pracovníkom. Pri vynakladaní tak rozsiahleho úsilia je podstatné, aby plnilo svoj cieľ: „Každodenne si klaďte otázku: Ku koľkým ľuďom sa dostávame? Ku koľkým prichádza Ježišovo posolstvo cez L´Osservatore Romano? Toto je veľmi dôležité!“

S vedúcimi menších redakcií Vatikánskeho rozhlasu sa pápež František stretol v Marconiho sále na prízemí budovy. Po ceste prechádzal aj popri pracovisku Slovenskej redakcie. Na slová redaktorky Zuzany Klimanovej „Svätý Otec, Slovensko Vás očakáva!“ a na kyticu margarét od redaktorky Miroslavy Holubíkovej reagoval Svätý Otec s radostnými očami a ocenením: „Veľmi ľudské!“

Pri stretnutí v Marconiho sále sa Svätý Otec krátko prihovoril vybraným reprezentantom redakcií, opäť s dôrazom na cieľ ich práce na poli komunikácie Svätej stolice:

„Je dôležité, aby fungovala, čiže aby bola funkčnou, a nie obeťou funkcionárstva. Buďte na to veľmi pozorní. Keď je niečo funkčné, pomáha to kreativite. Vaša práca musí byť kreatívna, vždy sa usilujte o presah, o niečo viac, ísť ďalej“. 

Kroky Svätého Otca smerovali aj do Kaplnky Zvestovania, ktorá je duchovným srdcom  Vatikánskeho rozhlasu. V spojení so všetkými pracovníkmi, ktorí sledovali jeho návštevu pred obrazovkami, predniesol modlitbu, ktorá je súčasťou jeho posolstva k nedávnemu Svetovému dňu komunikačných prostriedkov:

„Pane, nauč nás vychádzať zo seba samých a vykročiť na cestu hľadania pravdy. Nauč nás ísť a vidieť, nauč nás počúvať, aby sme v sebe nepestovali predsudky, aby sme nerobili urýchlené závery. Nauč nás ísť tam, kde nikto nechce ísť, nájsť si čas na to, aby sme pochopili a sústredili sa na podstatné, aby sme sa nenechali rozptyľovať zbytočnosťami, dokázali odlíšiť klamné zdanie od pravdy. Daj nám milosť spoznať tvoje príbytky vo svete a čestne vyrozprávať, čo sme videli.“

Hodinová návšteva Svätého Otca bola vôbec prvou za jeho pontifikátu priamo na pracovisku vatikánskych médií. S jednotlivými redakciami sa však pápež František stretol už v roku 2013, keď postupne prichádzali na ranné sväté omše do Domu sv. Marty. Všetkých okolo 450 pracovníkov Dikastéria pre komunikáciu Svätej stolice prijal 23. septembra 2019 na osobitnej audiencii v Klementínskej sále Pápežského paláca.   

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

24 mája 2021, 13:00