Hľadaj

Francúzski skauti na návšteve u pápeža Františka

Svätý Otec prijal v piatok 14. mája na audiencii členov skautingu z Francúzska. Národná komunita Scouts Unitaires de France slávi 50. výročie vzniku. Pápež v tejto súvislosti vyzdvihol hodnoty katolíckeho skautingu založené na evanjeliu v duchu dobrých vzťahov k druhým i k životnému prostrediu.

Po srdečnom pozdrave „Bonjour“ Svätý Otec prítomných asi 50 skautov z Francúzska pochválil za ich poetické slová o svätom Jozefovi, ktoré predniesli na úvod. V príhovore sa zvlášť zameral na výchovný prínos skautingu:

„V spoločnosti odhaľujeme príliš často rozpad medziľudských vzťahov a nedostatok dôveryhodných vzorov pre mladých ľudí hľadajúcich formáciu. [...] A prostredníctvom vašej pedagogiky staršieho brata a sestry, ktorí ochraňujú a sprevádzajú mladších, a pomáhajú im trpezlivo objavovať a zúročiť talenty získané od Pána, ukazujete ako všetci potrebujeme prežívať skutočné ľudské vzťahy a nie iba virtuálne, osobitne vo veku, v ktorom sa utvára charakter a osobnosť. A som obzvlášť vďačný manželským párom, ktoré vás podporujú, a ktoré medzi vami svedčia o kráse manželstva“.

Svätý Otec zdôraznil celostný prístup skautingu kultivujúci medziľudské vzťahy i vzťah k životnému prostrediu:

„Vďaka vášmu vzťahu k prírode prinášate posolstvo, že úcta k druhému a k životnému prostrediu idú ruka v ruke, a že preto «nemôžeme sa klamať tým, že ozdravíme svoj vzťah k prírode a životnému prostrediu bez ozdravenia všetkých základných ľudských vzťahov» (Laudato si’, 119)“.

Pred záverom audiencie vyzval pápež František francúzskych skautov, aby aktívne žili svoju vieru a pestovali misijného ducha:

„Nestraťte nikdy z pohľadu to, že Pán vás všetkých pozýva k prinášaniu misijného ohlasovania bez strachu tam, kde sa nachádzate, osobitne medzi mladých, vo vašich štvrtiach, pri športe, keď idete von s priateľmi, v dobrovoľníctve alebo v práci. [...] Drahí priatelia, znovu vás povzbudzujem vo vašom úsilí urobiť z katolíckeho skautingu hnutie rozsievačov nádeje a hodnoty života v spoločenstve.“

-mh-

15 mája 2021, 11:52