Hľadaj

Pápež František s kardinálom Giovannim Angelom Becciu, ešte ako prefektom Kongregácie pre kauzy svätých (12. dec. 2019) Pápež František s kardinálom Giovannim Angelom Becciu, ešte ako prefektom Kongregácie pre kauzy svätých (12. dec. 2019)

Večernú omšu Zeleného štvrtka slávil pápež súkromne u kardinála Becciu

Svätú omšu Zeleného štvrtka na pamiatku ustanovenia Eucharistie a kňazstva slávil Svätý Otec František neverejne, v kaplnke súkromného bytu kardinála Angela Becciu.

Do bytu kardinála Becciu v budove Svätého ofícia v susedstve Auly Pavla VI. prišiel pápež František okolo 17.30. Pri slávení Omše na pamiatku Pánovej večere boli okrem kardinála prítomné rehoľné sestry, ktoré mu pomáhajú a niekoľko fokolarínok. Návšteva Svätého Otca mala súkromný charakter a zostala tak bez oficiálnych komunikátov.  

Kardinál Giovanni Angelo Becciu, ktorý bol v minulosti najužším spolupracovníkom pápeža Františka v rámci vatikánskeho Štátneho sekretariátu ako substitút pre všeobecné záležitosti a od roku 2018 ako prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, sa v septembri 2020 po predchádzajúcom stretnutí s pápežom Františkom zriekol svojho úradu a vzdal sa práv spojených s kardinalátom.

Pripomeňme, že večernú omšu Zeleného štvrtka spojenú tradične s umývaním nôh zvykol pápež František v minulosti sláviť v niektorej z väzníc alebo osobitných zariadení. Kvôli pandémii už po druhý rok od tejto tradície upustil. Vo štvrtok 1. apríla tak verejne celebroval len dopoludňajšiu omšu svätenia olejov o 10. hodine pri Oltári katedry v zadnej lodi Vatikánskej baziliky. Večernému sláveniu pamiatky Pánovej večere, ako bolo naplánované, predsedal na rovnakom mieste o 18. hodine dekan kardinálskeho kolégia kardinál Giovanni Battista Re.

V roku 2020 sa z dôvodu pandémie vôbec neslávila na Zelený štvrtok pápežská omša svätenia olejov. Svätý Otec vtedy naopak predsedal pri zadnom oltári baziliky večernej omši Pánovej večere, bez obradu umývania nôh.  

-jb-

02 apríla 2021, 14:54