Hľadaj

Slovo pápeža biskupom Brazílie v tragickom čase pandémie

„Naša viera vo vzkrieseného Krista nám ukazuje, že môžeme prekonať tento tragický čas“, takto povzbudil Svätý Otec cez video účastníkov 58. generálneho zhromaždenia Konferencie biskupov Brazílie, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 15. apríla. Krajina je v tomto čase veľmi sužovaná pandémiou, a preto, ako povedal pápež „naša nádej nám dodáva odvahu vstať“.

Pri príležitosti online stretnutia brazílskych biskupov pri ich generálnom zhromaždení, sa pápež František spojil s nimi videoposolstvom. V španielčine sa na nich obrátil s povzbudeniami pre „čas, v ktorom milovaná krajina čelí jednej z najnáročnejších skúšok histórie“:

„Rád by som na prvom mieste vyjadril svoju blízkosť státisícom rodín, ktoré plačú za stratou nejakého blízkeho človeka. Mladí i starí, otcovia a mamy, lekári a dobrovoľníci, zasvätení služobníci, bohatí i chudobní: pandémia nikoho nevylučuje na svojej dráhe utrpení. Myslím zvlášť na biskupov, ktorí zomreli ako obete Covidu.

Prosím Boha, aby prijal zosnulých do večného odpočinku a utešil zarmútené srdcia príbuzných, ktorí sa častokrát ani nemohli so svojimi drahými rozlúčiť. A tento odchod bez možnosti povedať zbohom, tento odchod v najobnaženejšej samote, je jedným z veľmi veľkých utrpení tých, ktorí odchádzajú, aj tých, ktorí zostávajú.“

Pápež vo videu vyzval biskupov šíriť nádej v Krista, ktorého láska prekonáva všetko utrpenie:

„Naša viera vo vzkrieseného Krista nám ukazuje, že môžeme prekonať tento tragický čas. Naša nádej nám dodáva odvahu vstať. Dobročinná láska nás vyzýva, aby sme plakali s tými, ktorí plačú, a predovšetkým pomáhali najnúdznejším, aby sa znova usmievali.

A dobročinná láska vyzýva nás ako biskupov, aby sme sa zobliekli. Nebojte sa zobliecť, každý vie z čoho. Je možné prekonať pandémiu, je možné prekonať jej dôsledky, ale zvládneme to iba ak budeme jednotní. Biskupská konferencia musí byť v tomto čase jedna, pretože ľud, ktorý trpí, je jeden.“

Ako ďalej Svätý Otec povedal, poslaním brazílskej Cirkvi je byť nástrojom zmierenia a jednoty. Biskupom odkázal, že „ako pastieri Božieho ľudu môžu inšpirovať nielen katolíckych veriacich, ale aj iných kresťanov, i iných mužov a ženy dobrej vôle, na všetkých stupňoch spoločnosti, aj inštitucionálnom a vládnom.“

Podľa pápežových slov práve schopnosť „pracovať spolu“ predstavuje prostriedok ako prekonať nielen koronavírus, ale aj „iný vírus, ktorý dávno infikuje ľudstvo: vírus ľahostajnosti, ktorý sa rodí z egoizmu a vytvára sociálnu nespravodlivosť“.

V závere videoposolstva Svätý Otec biskupom pripomenul biblické slová: «Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy» (2 Tim 1,7). A s povzbudením «vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša» (Hebr 12,1-2) dodal: „Vždy na Ježiša! On je náš základ, naša sila, naša jednota.“ Svoj videoodkaz ukončil pápež zverením Brazílčanov do materských rúk Panny Márie z Aparecidy.

-mh-

15 apríla 2021, 19:54