Hľadaj

Vatican News

Poludňajšia modlitba s pápežom Františkom v Nedeľu Dobrého pastiera

V Ríme, ktorý od pondelka prechádza z oranžového na žltý stupeň protipandemických opatrení, prichádza na nedeľné poludňajšie modlitby so Svätým Otcom stále viac veriacich. Pápež František pri dnešnej modlitbe a požehnaní z okna Apoštolského paláca pripomenul Deň modlitby za duchovné povolania a vyslovil aj viacero výziev a prejavov solidarity s obeťami tragédií vo svete: v Iraku, na Stredozemnom mori i v karibskej oblasti.

Na Námestí sv. Petra sa 25. apríla vo 4. veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Dobrého pastiera – zhromaždilo okolo tisíc veriacich z rozličných národností, rozpoznateľných podľa symbolov. Nechýbala medzi nimi ani modrobiela guatemalská zástava. Svätý Otec po požehnaní pripomenul desiatich nových blahoslavených mučeníkov z tejto krajiny, ktorí sa v 80. rokoch minulého storočia stali obeťami prenasledovania za svoju angažovanosť pre chudobných. Pápež František ich príklad pripomenul týmito slovami:

„V uplynulý piatok boli v Guatemale, v Santa Cruz de Quiché, blahorečení mučeníci José María Gran Cirera a deväť spoločníkov. Ide o troch kňazov a sedem laikov z Kongregácie misionárov Božského Srdca Ježišovho, zabitých v rokoch 1980 až 1991, v čase prenasledovania namiereného proti Katolíckej cirkvi, zaangažovanej v obrane chudobných. Oduševňovaní vierou v Krista, boli hrdinskými svedkami spravodlivosti a lásky. Nech nás ich príklad urobí veľkodušnejšími a odvážnejšími v žití Evanjelia. Potlesk pre nových blahoslavených!“      

Pápež reagoval aj na aktuálne dramatické udalosti vo svete. Vyjadril solidaritu karibskej ostrovnej krajine Sv. Vincent a Grenadíny, postihnutej erupciou sopky. Rovnako vyjadril svoju blízkosť aj Iraku, zasiahnutému tragédiou s vyše 80 mŕtvymi po výbuchu a požiari v bagdadskej nemocnici na covidovom oddelení. Pápež s bolesťou hovoril o 130 obetiach stroskotania migrantov na Stredozemnom mori a vyzval k modlitbe za zosnulých i za tých, ktorí sú k ich osudom nevšímaví.

V súvislosti s Nedeľou dobrého pastiera 

pápež František uviedol:

„Dnes sa v celej Cirkvi slávi Deň modlitby za povolania, ktorého téma znie „Sv. Jozef: Sen o povolaní“. Ďakujeme Pánovi, že naďalej vzbudzuje v Cirkvi ľudí, ktorí sa z lásky k nemu zasväcujú ohlasovaniu evanjelia a službe bratom a sestrám. A dnes osobitne ďakujeme za novokňazov, ktorých som pred chvíľou vysvätil v Bazilike sv. Petra... A prosme Pána, aby poslal dobrých robotníkov pracovať na jeho poli a aby rozmnožil povolania k zasvätenému životu.“

Na záver pápež osobitne pozdravil prítomných príbuzných a priateľov deviatich vysvätených novokňazov, ako aj komunitu Pápežského kolégia Germanicum-Hungaricum, ktorí v ranných hodinách absolvovali púť nazývanú „Sette Chiese“ po trase vyznačenej siedmimi hlavnými pútnickými bazilikami Večného mesta. Ako zvyčajne Svätý Otec poprosil všetkých o modlitbu za seba.

V plnom znení prinášame úvodný príhovor pred modlitbou Raduj sa nebies Kráľovná:

Príhovor pred modlitbou Regina caeli

vo 4. veľkonočnú nedeľu, 25. apríla 2021

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V túto štvrtú veľkonočnú nedeľu, nazývanú aj Nedeľou Dobrého pastiera, evanjelium (Jn 10,11-18) predstavuje Ježiša ako pravého pastiera, ktorý chráni, pozná a miluje svoje ovečky.

V kontraste s ním, Dobrým pastierom, stojí ten, čo je „najatý“, ktorého ovečky nezaujímajú, pretože nie sú jeho. Robí si svoju prácu len kvôli mzde, a nestará sa o ochranu oviec: keď príde vlk, ujde a opustí ich (porov. v. 12-13). Ale Ježiš, skutočný pastier, nás vždy chráni, zachraňuje nás v mnohých ťažkých a nebezpečných situáciách svetlom svojho slova a silou svojej prítomnosti, ktorú neustále zažívame, a ak ho chceme počúvať, tak každodenne.

Druhým aspektom je, že Ježiš, Dobrý pastier, pozná svoje ovce a ovce poznajú jeho (v. 14). Prvým aspektom je, že ich ochraňuje, tým druhým, že ich pozná. Je milé a utešujúce vedieť, že Ježiš pozná každého jedného z nás, že nie sme pre neho anonymní, že mu je naše meno známe! Pre neho nie sme „masa“, „dav“, nie. Sme jedinečné osoby, každý so svojím príbehom, a on každého z nás pozná aj s našimi príbehmi, každého s jeho vlastnou hodnotou stvorenej bytosti, ako aj vykúpenej Kristom.

Každý z nás môže povedať: Ježiš ma pozná! Je to pravda, je to tak: on nás pozná tak ako nikto iný. Iba on vie, čo je v našom srdci, naše zámery, tie najskrytejšie pocity. Ježiš pozná naše klady i naše zápory, a je vždy pripravený postarať sa o nás, uzdraviť rany našich chýb hojnosťou svojho milosrdenstva. V ňom sa plne uskutočňuje obraz pastiera Božieho ľudu, ktorý načrtli proroci: Ježiš má starosť o svoje ovce, zhromažďuje ich, obväzuje zranené, uzdravuje choré. Tak to čítame v Knihe proroka Ezechiela (porov. 34,11-16).

Ježiš, Dobrý pastier, teda chráni, pozná, a najmä miluje svoje ovce. Práve preto dá svoj život za ne (porov. Jn 10,15). Láska k ovciam, teda ku každému z nás, ho privádza k smrti na kríži, lebo taká je vôľa Otca, aby sa nik nestratil. Kristova láska nie je selektívna, objíma všetkých. Pripomína nám to on sám v dnešnom Evanjeliu, keď hovorí: „Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier“ (Jn 10,16). Tieto slová dosvedčujú jeho univerzálnu ustarostenosť: on je pastierom všetkých. Ježiš chce, aby všetci mohli dostať Otcovu lásku a stretnúť sa s Bohom.

Cirkev je pozvaná ďalej uskutočňovať toto Kristovo poslanie. Popri tých, ktorí navštevujú naše spoločenstvá, sú tu mnohí, väčšina, ktorí tak robia iba vo zvláštnych prípadoch alebo nikdy. Ale kvôli tomuto neprestávajú byť Božími deťmi: Otec zveruje všetkých Ježišovi, Dobrému Pastierovi, ktorý za všetkých vydal svoj život.

Bratia a sestry, Ježiš chráni, pozná a miluje všetkých nás. Nech nám presvätá Panna Mária pomáha prijať a nasledovať Dobrého pastiera ako jedni z prvých, aby sme tak s radosťou spolupracovali na jeho poslaní.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-mk, jb-

Videozáznam
25 apríla 2021, 17:49

Čo je to „Raduj sa, nebies Kráľovná“?
Antifóna „Raduj sa, nebies Kráľovná“ (lat. Regina Coeli alebo Regina Caeli) je jedna zo štyroch mariánskych antifón (ďalšie sú Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Coelorum a Salve Regina).
Pápež Benedikt XIV. v roku 1742 nariadil, aby sa prednášala namiesto Anjel Pána – postojačky, ako znak víťazstva nad smrťou – počas Veľkonočného obdobia, čiže od Veľkonočnej nedele až po daň Turíc.
Modlíme sa ju, podobne ako Anjel Pána, tri razy za deň: ráno, na poludnie a večer, na zasvätenie dňa Bohu a Panne Márii.
Táto starobylá antifóna siaha podľa zbožnej tradície do 6. alebo do 10. storočia, zatiaľ čo jej rozšírenie je doložené v prvej polovici 13. storočia, keď bola zaradená do Františkánskeho breviára.
Pozostáva zo štyroch krátkych veršov, z ktorých každý zakončuje „Aleluja“, a je to modlitba, ktorou sa veriaci obracajú na Máriu, Kráľovnú neba, aby sa spolu s ňou radovali z Kristovho zmŕtvychvstania.
Pápež František dňa 6. apríla 2015, práve pri modlitbe „Raduj sa, nebies Kráľovná“ vo Veľkonočný pondelok odporúčal, aký má byť postoj srdca pri prednášaní tejto modlitby:
„... obraciame sa na Máriu pozývajúc ju, aby sa radovala, pretože ten, ktorého nosila vo svojom lone, vstal z mŕtvych, ako sľúbil, a zverujeme sa jej príhovoru. Naša radosť je v skutočnosti odrazom radosti Márie, pretože ona ochraňovala a ochraňuje s vierou udalosti týkajúce sa Ježiša. Prednášajme preto túto modlitbu s pohnutím detí, ktoré sú šťastné, pretože ich Matka je šťastná.“

Nedávne Anjel Pána / Regina Coeli

Čítaj celé >