Hľadaj

Pápež František prišiel medzi čakajúcich na vakcínu s čokoládovými darčekmi

V piatok 23. apríla prišiel Svätý Otec počas dopoludnia na chvíľu medzi ľudí čakajúcich na očkovanie vo vstupnej hale Auly Pavla VI. Pri tejto príležitosti opätovne poďakoval zdravotníckym pracovníkom za ich službu.

Pápež František priniesol pre všetkých čokoládové darčeky, 

ktoré rozdali dobrovoľníci. Prítomní v hale sa mu odvďačili spevom na počesť jeho menín, ktoré dnes slávi ako Jorge - Juraj.

V priestoroch, kde počas dnešného dňa dostane druhú dávku očkovania proti Covidu 19 okolo 600 osôb z radov núdznych, sa Svätý Otec zvlášť zastavil pri dobrovoľníkoch, ktorí spolupracujú s Pápežskou charitou pod vedením pápežského almužníka kardinála Konrada Krajewského.

-jb-

23 apríla 2021, 13:31