Hľadaj

Záber z Iberoamerického snemu Záber z Iberoamerického snemu  

Pápež píše Iberoamerickému snemu o odvahe k solidárnej zmene priorít

Treba pevnú politickú vôľu s odvahou k zmene priorít, aby tú najvyššiu cenu za drámy, ktoré postihujú našu ľudskú rodinu, neplatili chudobní. Takto píše pápež František účastníkom Iberoamerického snemu hláv štátov a vlád, pričom poukazuje na krízové situácie vyvolané pandémiou, ktorá tvrdo zasiahla aj oblasti hispánskeho sveta.

Snem španielsky hovoriacich krajín amerického i európskeho kontinentu zorganizovaný 21. apríla na pôde Andorry (XXVII Cumbre Iberoamericana) tvorí 22 krajín a deväť pozorovateľov. Posolstvo Svätého Otca účastníkom snemu je adresované generálnej tajomníčke snemu p. Rebeke Grynspan Mayufisovej ako odpoveď na jej list.

Ako píše Svätý Otec, závažné dôsledky pandémie sa odzrkadľujú vo všetkých oblastiach každodenného života a pozývajú celé medzinárodné spoločenstvo, aby sa pri čelení súčasným i budúcim výzvam angažovalo jednotne, v duchu zodpovednosti a bratstva. V liste pamätá na milióny obetí pandémie i chorých a uisťuje o svojej modlitbe za nich a ich rodinných príslušníkov. Píše: „Pandémia nerobila rozdiely a zasiahla osoby akejkoľvek kultúry, viery, spoločenskej a ekonomickej vrstvy“. 

„Všetci sme videli, aký dopad na deti a mladých majú dôsledky tejto tragickej situácie a s obavami sledujeme, aké dôsledky by mohla mať pandémia na ich budúcnosť“, píše Svätý Otec. Spomína bolesť rodín, ktoré nemôžu byť nablízku svojim chorým, ich zármutok nad stratou tých, s ktorými sa nemohli ani rozlúčiť.

Pápež tiež vyjadril vďaku všetkým lekárom a zdravotníkom, kaplánom i dobrovoľníkom, ktorí riskujú svoj život, aby pomohli chorým. Ako poznamenal, práve oni pri lôžku chorých zastupovali chýbajúcich príbuzných a priateľov. Svätý Otec je vďačný aj za nasadenie pri vyvíjaní vakcín v tak krátkom čase  a zdôrazňuje, že „širokosiahla imunizácia by sa mala považovať za univerzálne spoločné dobro“.

Pápež vyzýva k vyvíjaniu vždy nových foriem solidarity na medzinárodnej úrovni, založenej „nie na čisto ekonomických kritériách, ale berúc do úvahy potreby všetkých, osobitne tých najkrehkejších a núdznych“. V tomto zmysle Svätý Otec vo svojom posolstve zvlášť spomína iniciatívy spojené s rovnou distribúciou vakcín.

Z pandémie musíme vyjsť lepší, prízvukuje v liste pápež a pripomína, že „aktuálna kríza je vhodnou príležitosťou na prehodnotenie vzťahu medzi osobou a ekonomikou“. „Preto musíme zjednotiť sily, aby sme vytvorili nový obzor očakávaní, kde hlavným cieľom nie je hospodársky zisk, ale ochrana ľudského života. V tomto zmysle je urgentné uvažovať nad takým modelom oživenia, ktorý by bol schopný generovať nové inkluzívnejšie a udržateľnejšie riešenia, zamerané na univerzálne všeobecné dobro, uskutočňujúc Boží prísľub určený všetkým ľuďom.“

Svätý Otec poukazuje aj na „potrebu reformovania tzv. medzinárodnej architektúry dlhu, ako integrálnej súčasti našej spoločnej odpovede na pandémiu, pretože nové prerokovanie ťarchy dlhu tých najnúdznejších krajín je gestom, ktoré pomôže národom rozvíjať sa, mať prístup k vakcínam, zdravotným službám, vzdelaniu a zamestnaniu“.

Pápež ďalej zdôrazňuje potrebu solídnych hospodárskych politík  a dobrej administrácie, ktorá by mala dosah aj k tým najchudobnejším. Hovorí tiež o nevyhnutnosti prijatia opatrení, ktoré by umožnili prístup k externému financovania cez tzv. „špeciálne práva čerpania“ z príslušných fondov v duchu solidárnosti.

Základom tohto všetkého je podľa pápeža „železná politická vôľa, ktorá by mala odvahu rozhodnúť sa zmeniť veci, osobitne priority, aby tú najvyššiu cenu za drámy, ktoré postihujú našu ľudskú rodinu, neplatili chudobní“.

-zk-

22 apríla 2021, 15:49