Hľadaj

Ilustračná snímka: prorok Jonáš Ilustračná snímka: prorok Jonáš

Tesne pred cestou pápež pozdravil Iračanov: Hľaďme na hviezdy ako Abrahám

Krátko pred odchodom na svojou 33. apoštolskú cestu Svätý Otec František pozdravil obyvateľov Iraku cez video. V niekoľkominútovom príhovore vyjadruje radosť z nadchádzajúcich stretnutí s Iračanmi akéhokoľvek vierovyznania a hovorí tiež o nádeji na zmierenie a uzdravenie zranení, ktorú chce ako „pútnik pokoja“ priniesť do krajiny.

Vo videoposolstve, publikovanom vo štvrtok 4. marca aj cez YouTube, pápež František pozdravuje všetkých obyvateľom krajiny:

„Drahí bratia a sestry v Iraku, «assalam lakum»! [Pokoj vám!]

O pár dní budem konečne medzi vami! Veľmi túžim stretnúť sa s vami, vidieť vaše tváre, navštíviť vašu zem, starobylú a neobyčajnú kolísku kultúr. Prichádzam ako pútnik, ako putujúci kajúcnik, aby som úpenlivo vyprosoval od Pána odpustenie a zmierenie po rokoch vojny a terorizmu, aby som prosil Boha o útechu sŕdc a o uzdravenie zranení.

A prídem medzi vás ako pútnik pokoja, aby som zopakoval: «Vy všetci ste bratia » (Mt 23,8). Áno, prídem ako pútnik pokoja hľadajúci bratstvo, živený túžbou spolu sa modliť a spoločne kráčať, aj s bratmi a sestrami iných náboženských tradícií, v znamení otca Abraháma, ktorý spája do jednej rodiny moslimov, židov a kresťanov.“

Abrahám hoci opustil všetko, nikdy nestratil nádej

Ďalej sa Svätý Otec prihovára osobitne irackým kresťanom:

„Drahí kresťanskí bratia a sestry, ktorí ste svedčili o viere v Ježiša uprostred najtvrdších skúšok, s rozochvením vyčkávam, kým sa s vami uvidím. Je mi cťou, že sa stretnem s Cirkvou mučeníkov: ďakujem za vaše svedectvo.

 Tí mnohí, prepočetní mučeníci, ktorých ste poznali, nech nám pomáhajú vytrvať v pokornej sile lásky. Ešte máte v očiach obrazy zničených domov a znesvätených kostolov, a v srdci zranenia zo stratených citových vzťahov a opustených obydlí.

Chcel by som vám priniesť láskavé pohladenie od celej Cirkvi, ktorá je nablízku vám i trýznenému Blízkemu východu a povzbudzuje vás kráčať vpred. Nedovoľme, aby mali navrch tie strašné utrpenia, ktoré ste zakúsili, a z ktorých mám  veľký žiaľ.

Nevzdávajme sa zoči-voči rozpínavosti zla: starobylé zdroje múdrosti vašej zeme nám ukazujú iný smer: konať tak ako Abrahám, ktorý hoci opustil všetko, nikdy nestratil nádej (porov. Rim 4,18); a dôverujúc Bohu dal život potomstvu početnému ako hviezdy na nebi. Drahí bratia a sestry, pozrime na hviezdy. Tam je náš prísľub.“

V Ninive zaznelo Jonášovo proroctvo, ktoré zabránilo zničeniu

V závere videoposolstva sa pápež František opäť obracia na všetkých obyvateľov kultúrne, nábožensky a etnicky pestrej krajiny:

„Drahí bratia a sestry, počas týchto rokov som na vás veľa myslel, na vás, ktorí ste si mnoho vytrpeli, ale nepodľahli ste. Na vás, kresťanov, moslimov, na vás, národy ako je jazídsky ľud, tých jazídov, ktorí si tak veľa toho vytrpeli: všetci ako bratia, všetci. Teraz prichádzam do vašej požehnanej a zranenej zeme ako pútnik nádeje.

Od vás, v Ninive, zaznelo Jonášovo proroctvo, ktoré zabránilo zničeniu a prinieslo novú nádej, nádej Božiu. Nechajme sa nakaziť touto nádejou, ktorá dáva odvahu nanovo budovať a znovu začínať.

A v týchto tvrdých časoch pandémie si pomáhajme v posilňovaní bratstva, aby sme spolu vybudovali pokojnú budúcnosť. Spolu. Bratia a sestry každej náboženskej tradície. Od vás pred tisícročiami vykročil Abrahám na svoju cestu. Dnes je na nás, aby sme v nej pokračovali, s rovnakým duchom, kráčajúc spolu cestami pokoja!

K tomu na vás všetkých zvolávam pokoj a požehnanie od Najvyššieho. A vás všetkých prosím, aby ste konali rovnako ako Abrahám: kráčali v nádeji a neprestali hľadieť na hviezdy. A všetkých prosím, aby ste ma sprevádzali modlitbou. Shukran! [Ďakujem!]

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

04 marca 2021, 12:58