Hľadaj

Pápež s utečencami z centra Astalli v Ríme v roku 2013 Pápež s utečencami z centra Astalli v Ríme v roku 2013 

Vyšli pastoračné smernice o vysťahovalectve v dôsledku klimatických zmien

Vatikán v utorok 30. marca na tlačovej konferencii predstavil „Pastoračné smernice ohľadom klimatických vysťahovalcov“. Úvod k novému dokumentu z dielne Sekcie pre migrantov a utečencov Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj napísal pápež František. Ako v ňom upozorňuje, „obrovský počet vysídlencov stále narastá a rapídne sa stáva významnou krízovou situáciou našej doby“.

„Pastoračné smernice ohľadom klimatických vysídlencov nás pozývajú rozšíriť spôsob, s akým hľadíme na túto drámu našich čias. Podnecujú nás vidieť tragédiu dlhotrvajúceho vykoreňovania, ktoré dáva našim bratom a sestrám rok po roku volať: „Nemôžeme sa vrátiť späť a nemôžeme začať odznovu“. Pozývajú nás uvedomiť si ľahostajnosť spoločnosti a vlád zoči-voči tejto tragédii. Žiadajú nás vidieť a byť starostlivými. Pozývajú Cirkev a všetkých konať spoločne a ukazujú nám, ako sa to dá robiť.“ Takto predstavuje dokument pápež František.

Milióny vysídlených v dôsledku klimatickej krízy

Klimatické krízy (ako ničivé záplavy, búrky, suchá a požiare, nedostatok vodných zdrojov, dezertifikácia, zvyšovanie teploty a úrovne mora) sú v posledných rokoch jedným z hlavných spúšťačov vysídľovania. Podľa štatistík opúšťa svoje domovy z dôvodu klimatických katastrof niekoľkonásobne viac ľudí, než kvôli konfliktom a vojnám.

Napríklad za rok 2019 bolo z 33 miliónov nových vysídlených osôb až takmer 25 miliónov vysídlených v dôsledku klimatickej krízy. A v dekáde 2008-2018 presiahol počet vysídlených z klimatických dôvodov počet vojnových vysídlencov až desaťnásobne.  

Dokument venujúci sa pastoračnej odpovedi na tento nástojčivý problém dnes predstavili podsekretári spomínaného vatikánskeho dikastéria, kardinál Michael Czerny SJ a Fabio Biaggio CS, ako aj oficiál dikastéria, duchovný otec Joshtrom Kureethadam, ktorý je zároveň koordinátorom pre ekologickú sekciu Vatikánskej komisie pre COVID-19.

Na tlačovej konferencii vystúpila aj predstaviteľka Katolíckeho svetového hnutia pre klímu Cecilia Dall´Oglio a prostredníctvom internetového spojenia sa o svoje svedectvá v súvislosti s klimatickými tragédiami podelili aj dvaja virtuálni účastníci z Mozambiku: arcibiskup diecézy Beira Mons. Claudio Dalla Zuanna SCI  a 32-ročná obyvateľka tábora pre klimatických vysídlencov v Mozambiku Maria Madalena Issau.

Vidieť či nevidieť, to je otázka

Svätý Otec v svojom predslove nový dokument charakterizuje vracajúc sa k známej Hamletovskej otázke:

„Pastoračné smernice ohľadom klimatických vysídlencov“ sú dokumentom publikovaným vo forme brožúry obsahujúcej relevantné fakty, interpretácie, politiky a návrhy o fenoméne klimatických vysídlencov. Na začiatok by som navrhol vrátiť sa k slávnej Hamletovskej hláške: „Byť či nebyť“, a premeniť ju na: „Vidieť či nevidieť, to je otázka!“ Všetko totiž začína od nášho videnia - áno od tvojho i môjho videnia.“

Od nás totiž závisí, ako sa rozhodneme reagovať na smutné správy o katastrofách a migrantoch. Pápež František nabáda otvoriť oči a nebyť ľahostajnými, ale premeniť utrpenie vysídlencov na osobné utrpenie a tak rozpoznať, aký príspevok môže každý z nás poskytnúť.

„Skutočnosť, že osoby sú nútené migrovať, pretože životné prostredie, v ktorom žijú viac nie je obývateľné, sa nám môže zdať prirodzeným procesom, niečím, čomu sa nedá vyhnúť. A predsa, zhoršovanie sa klímy je veľmi často výsledkom nesprávnych rozhodnutí a deštrukčných aktivít , ovocie egoizmu a bezohľadnosti, ktoré stavajú ľudstvo do konfliktu so stvorenstvom, naším spoločným domom.“

Klimatická kríza sa začala s priemyselnou revolúciou, konštatuje pápež. „Klimatické zmeny sa týkajú celého sveta, no najväčšie ťažkosti pociťujú tí, ktorí najmenej prispeli k spôsobeniu klimatickej zmeny“.

Odstraňujme brvná

„Obrovský počet vysídlencov stále narastá a rapídne sa stáva významnou krízovou situáciou našej doby“, píše Svätý Otec. V tejto súvislosti pripomína Pánove slová prorokovi Izaiášovi (Iz 1,18-20) a parafrázuje ich vzhľadom na našu dobu:

„Poďte, pravoťme sa. Ak ste pripravení počúvať, môžeme mať ešte veľkú budúcnosť. Ak však odmietnete počúvať a konať, pohltí vás horúčava a znečistenie, sucho tu a stúpajúce vody zase tam“. (...)

Pápež pripomína, že „tí, čo boli nútení vzdialiť sa od svojich vlastných príbytkov v dôsledku klimatickej krízy, potrebujú byť prijatí, chránení, podporovaní a integrovaní“. Dodáva: „Odstraňujme teda jedno po druhom brvná, ktoré vysídleným bránia v kráčaní, ktoré ich utískajú a odsúvajú na okraj, zabraňujú im pracovať a chodiť do školy, robia ich neviditeľnými a odopierajú im dôstojnosť“. (...)

Pápež zdôrazňuje, že „spolupráca je už sama o sebe znamením cesty, ktorou sa treba dať viesť“. Predslov k novému vatikánskemu dokumentu ukončuje slovami:

„Vidieť či nevidieť je otáznikom, ktorý nás núti odpovedať, konajúc spoločne. Tieto stránky nám ukazujú, čo je potrebné a čo musíme urobiť, s Božou pomocou.“

Materská starostlivosť Cirkvi

Podsekretár Sekcie pre migrantov a utečencov Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj páter Fabio Biaggio poukázal na „ľudskú tvár“ klimatickej krízy:

„Katolícka cirkev prechováva materskú starostlivosť voči všetkým vysídleným v dôsledku tejto krízy. Táto osobitná situácia krehkosti je dôvodom existencie tohto dokumentu.“

Smernice, rozčlenené do desiatich kapitol, môžu byť podľa jeho slov užitočné pre biskupské konferencie, miestne cirkvi, rehoľné kongregácie a katolícke organizácie, ako aj pastoračným pracovníkom a všetkým katolíckym veriacim pri plánovaní pastorácie a pri rozvíjaní programov na pomoc klimatickým vysídlencom.

-zk-

30 marca 2021, 14:43