Hľadaj

Pápež študentom Mexického kolégia: Majte Kristov pohľad

Na audienciu k Svätému Otcovi Františkovi do Vatikánu prišli v pondelok 29. marca členovia komunity Pápežského mexického kolégia. Pápež sa im prihovoril v španielskom jazyku, hovoriac o troch vlastnostiach pohľadu kňaza, aby čelil výzvam dneška: pohľad nežnosti, zmierenia a bratstva.

Osemdesiat mexických kňazov i niekoľko rehoľných sestier sprevádzal rektor spomínaného kolégia, páter Víctor Ulises Vásquez Moreno. Svätý Otec  ich prijal v Klementínskej sále so slovami, že ho sprevádza živá spomienka na stretnutie, ktoré mal „s Božím ľudom na apoštolskej návšteve v Mexiku v roku 2016, a ktorá sa istým spôsobom každý rok obnovuje so slávením oslavy Panny Márie Guadalupskej tu, vo Vatikánskej bazilike.“

Vo svojom príhovore pápež František pripomenul, že aktuálne problémy vyžadujú od kňazov, aby si osvojovali Pánov pohľad lásky a takto čelili výzvam dneška. Je to pohľad nežnosti, akým Boh Otec pozerá na útrapy zasahujúce spoločnosť, pohľad zmierenia, ktorý pomáha budovať úctivé vzťahy medzi ľuďmi, a pohľad bratstva, ktorý uľahčuje interakciu v kultúrnej i cirkevnej komunite.

Mladých kňazov pápež upozornil, aby nebrali svoju prítomnosť v Ríme len ako cestu za doktorátom, ale využili ju na všestranný duchovný rozvoj. Osobitne im prízvukoval, aby sa chránili toho postoja, ktorý francúzsky teológ kardinál Henri de Lubac vo svojom diele „Meditácie o Cirkvi“ nazval „duchovnou svetskosťou“. Svätý Otec sa vyjadril týmito slovami:

„Duchovná svetskosť, môžeme povedať pastoračná svetskosť, svetskosť v spiritualite, čiže duchovne svetácky spôsob života nejakého kňaza, rehoľníka, rehoľníčky, laika či laičky, táto duchovná svetskosť je najhoršia zo ziel, ktoré sa môžu Cirkvi prihodiť. Je to ešte horšie než doba pápežov s konkubinátmi.“

Duchovná svetskosť sú „dvere ku skazenosti“, dodal Svätý Otec a vrelo odporúčal všetkým prítomným prečítať si tieto myšlienky v závere de Lubacovej knihy.  Na záver zveril  mexických kňazov a rehoľné sestry Matke Božej „Morenite“ a sv. Jozefovi a udelil im apoštolské požehnanie.

-mh, jb-

29 marca 2021, 16:39