Hľadaj

Pápež pozdravil Bangladéš sláviaci 50 rokov nezávislosti

Svätý Otec pozdravil cez videoposolstvo obyvateľov Bangladéša, ktorých krajina v týchto dňoch slávi dve významné jubileá – 50. výročie nezávislosti od Pakistanu a 100. výročie narodenia bangladéšskeho „Otca národa“, šejka Mudžíbura Rahmána. Pápež František krajinu navštívil v roku 2017.

Juhoázijská krajina ležiaca medzi Indiou a Mjanmarskom, ktorej názov znamená „Zlatý Bengal“, sa vyznačuje zriedkavými prírodnými krásami. Ako pripomenul Svätý Otec v posolstve,  úsilie Bangladéša o dosiahnutie jednoty jazyka a kultúry pri rešpektovaní rozličných tradícií a spoločenstiev je „jedným z dedičstiev šejka Mudžíbura Rahmána“, prvého predsedu vlády slobodného Bangladéša.

Postoje štátnika, ktorý sa snažil o kultúru stretávania a dialógu a bol zavraždený v roku 1975, charakterizoval Svätý Otec týmito slovami: „Bol presvedčený o tom, že jedine v pluralistickej a inkluzívnej spoločnosti, v ktorej každá osoba môže žiť v slobode, pokoji a bezpečí, je možné budovať spravodlivejší a bratskejší svet.“

Pápež František pripomenul, že krajina, ktorú navštívil v roku 2017, „mala vždy osobitné miesto v srdci pápežov“ – tí vyjadrovali solidaritu jej ľudu a podporovali ho v náročných fázach pri budovaní slobodného spolunažívania.

„Pevne verím, že dobré vzťahy medzi Svätou stolicou a Bangladéšom budú aj naďalej prekvitať. Rovnako verím, že čoraz priaznivejšie ovzdušie pre stretávanie a medzináboženský dialóg, ktorý som mohol zakúsiť počas mojej návštevy, bude veriacim aj naďalej dovoľovať slobodne vyjadrovať svoje najhlbšie presvedčenie o zmysle a cieli života a prispeje tak k šíreniu duchovných hodnôt, ktoré sú bezpečnou základňou pre pokojnú a spravodlivú spoločnosť.

Drahí bratia a sestry, zatiaľ čo si pripomínate 50. výročie vašej nezávislosti, obnovujem moje pevné presvedčenie, že budúcnosť demokracie a zdravia politického života v Bangladéši je nevyhnutne spätá s jej zakladajúcimi ideálmi a dedičstvom úprimného dialógu a rešpektovania legitímnej rozmanitosti, čo ste sa snažili dosiahnuť počas týchto rokov.“

Pápež František, ktorý sa hlási za „priateľa Bangladéša“, vyzýva v posolstve i mladých, aby prispeli k budovaniu pokoja a blaha v krajine.  Všetkých žiada, aby aj naďalej poskytovali humanitárnu pomoc utečencom, chudobným, znevýhodneným a tým, čo nemajú hlas. Posolstvo uzatvára udelením požehnania všetkým obyvateľom Bangladéšu.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

24 marca 2021, 14:21