Hľadaj

Záber z audiencie pápeža Františka 1. marca 2021 Záber z audiencie pápeža Františka 1. marca 2021 

Pápež ocenil Boží štýl františkánskych dobrovoľníkov z Florencie

Blízkosť, súcit a neha – tieto tri charakteristiky Božieho štýlu vo vzťahu k ľuďom pripomenul pápež František členom Františkánskeho centra solidarity z Florencie, ktorých prijal na audiencii v pondelok 1. marca.

Spomínané centrum založené na princípe dobrovoľníctva už takmer 40 rokov poskytuje pomoc osobám v ťažkých ekonomických a sociálnych podmienkach: osobitne rodinám a seniorom. „Vo svete, ktorý na jednej strane produkuje bohatstvo a na druhej plodí nerovnosti“ ... „z hľadiska viery patríte medzi tých, ktorí rozsievajú semiačka Božieho kráľovstva“, skonštatoval Svätý Otec.

Otcovské srdce Boha

„Ježiš, prichádzajúc na svet a ohlasujúc Otcovo kráľovstvo, sa so súcitom priblížil k ľudským ranám. Stal sa blízkym predovšetkým chudobným, utláčaným a ľuďom vylúčeným na okraj“, pripomenul pápež a dodal:

„Kristus nám odhalil srdce Boha: je Otcom, ktorý chce chrániť. Boh je Otcom, ktorý chce zachovať nás všetkých, chce brániť a podporovať dôstojnosť každého svojho syna a dcéry a ktorý nás volá budovať také ľudské, spoločenské a ekonomické podmienky, aby nik nebol vylúčený či pošliapavaný vo svojich základných právach, aby nik netrpel nedostatkom hmotného chleba či samotou.“

Boží štýl: blízkosť, súcit a neha

Svätý Otec poďakoval dobrovoľníckemu centru pomenovanému po sv. Františkovi za pomoc najslabším. O ich dlhoročnom diele sa vyjadril ako o „konkrétnom znamení nádeje, ale aj znamení protirečivosti v chvatnom živote spoločnosti“. Toto znamenie „pozýva ľudí vyjsť z ľahostajnosti, mať súcit s tým, kto je ranený a nežne sa skloniť k tomu, kto je zdrvený ťažobou života“.

„Toto je Boží štýl a toto by mal byť aj váš štýl: blízkosť, súcit a neha,“ zdôraznil Petrov nástupca. Vyprosoval pre ich službu pomoc od Pána, „lebo vieme, že naše dobré srdce a ľudské sily nestačia“. Ako zdôraznil, sme povolaní k láske, v ktorej cítime, že núdzny človek, ktorý stojí pred nami, je náš brat, naša sestra. „A to je možné vďaka Kristovi, prítomnému práve v tom človeku“, skonštatoval pápež.

-zk-

02 marca 2021, 12:24