Hľadaj

Pápež František pri stretnutí s talianskym združením rodičov (Vatikán, 7. sept. 2018) Pápež František pri stretnutí s talianskym združením rodičov (Vatikán, 7. sept. 2018) 

Pápež František: Hrať sa s deťmi je pre rodičov najlepšie stratený čas

V polovici marca v Taliansku vychádza knižný rozhovor s pápežom Františkom s názvom „Boh a svet, ktorý príde“ (Dio e il mondo che verrà). V titule vydanom vďaka spolupráci vydavateľstiev Edizioni Piemme a LEV je zachytená konverzácia so Svätým Otcom pod taktovkou Domenica Agassa, vatikanistu talianskeho denníka La Stampa. Prinášame niekoľko ukážok z rozhovoru.

Na margo pandémie COVIDu-19 Svätý Otec poznamenáva:

„Pandémia je alarmujúcim znamením, o ktorom je človek nútený rozmýšľať. Tento čas skúšky sa tak môže stať časom múdrych a prezieravých rozhodnutí pre dobro ľudstva. Celého ľudstva.“

„Nemôžeme viac ľahostajne prijímať nerovnosti a narušenia životného prostredia. Cesta záchrany ľudstva prechádza cez premyslenie nového rozvojového modelu, ktorý by urobil nespochybniteľným spolunažívanie medzi ľuďmi v harmónii so stvorenstvom.“

Pri otázke o výzvach pre finančníctvo vo vzťahu k verejnej správe sa pápež vyjadril aj týmito slovami:

„Verím, že dokážeme uzdraviť [finančníctvo] od špekulatívnej mentality a obnoviť ho, aby bolo s „dušou“, podľa 

kritérií rovnosti. Takto sa budeme môcť zamerať na cieľ zníženia priepastného rozdielu medzi tými, čo majú prístup ku kreditu a tými, čo nie. (...) Sú štyri kritériá pre robenie rozhodnutí o tom, ktoré podniky podporovať: inklúzia vyraďovaných, rozvoj tých čo sú vzadu, všeobecné dobro a starostlivosť o stvorenstvo.“

„Každý z nás, nielen tí, čo vládnu, sme povolaní k boju s ľahostajnosťou, korupciou a tichým spolupáchateľstvom trestnej činnosti.“

„Všetci si dobre držme v hlave, že existuje niečo horšie než je táto kríza: dráma toho, že by sme ju premrhali. Z krízy nevychádzame rovnakí: buď z nej vyjdeme lepší, alebo horší.“

„S akým postojom by sme ju premrhali?“ – pýta sa pápeža Františka Domenico Agasso.

„Uzatvárajúc sa do seba. Naopak, budujúc nový svetový poriadok založený na solidarite, študujúc inovačné metódy na odstraňovanie spupnosti, chudoby a korupcie, všetci spoločne, každý svojím dielom, bez delegovania a zbavovania sa zodpovednosti, budeme môcť uzdraviť nespravodlivosti. Pracovať na tom, aby sme ponúkli zdravotnú starostlivosť všetkým. Takto, praktizujúc a ukazujúc súdržnosť, budeme môcť opäť vstať.“

„Konkrétne odkiaľ by sme mohli začať?“

„Už je neprijateľné, aby sa pokračovalo s výrobou a obchodovaním so zbraňami, míňajúc obrovské kapitály, ktoré by mali byť použité na liečenie ľudí, na záchranu životov. Nemôžeme sa viac tváriť, že sa nám sem nevotrel dramatický začarovaný kruh prepájajúci ozbrojené násilie, chudobu a slepé a bezohľadné vykorisťovanie životného prostredia. Je to kruh, ktorý zabraňuje zmiereniu, živí porušovanie ľudských práv a prekáža udržateľnému rozvoju.

Proti tejto planetárnej burine, ktorá udúša pri zrode budúcnosť ľudstva, je potrebná taká politická činnosť, ktorá bude ovocím medzinárodnej svornosti. V bratskom zjednotení sú ľudia schopní čeliť spoločným ohrozeniam, bez kontraproduktívneho vzájomného obviňovania, bez manipulatívneho využívania problémov, bez krátkozrakých nacionalizmov, bez propagandy uzatvárania sa, bez izolacionizmov a iných foriem politického egoizmu.“

Taliansky vatikanista Agasso zaviedol rozhovor aj k otázke roly ženy pri obnove spoločnosti. Svätý Otec sa k tomu vyjadril aj týmito slovami:

„Ženy urgentne potrebujú pomoc pri starostlivosti o deti, a aby neboli diskriminované pri odmeňovaní a výkone profesie, či aby neprichádzali o zamestnanie kvôli tomu, že sú ženami. Naopak. Ich prítomnosť je stále cennejšia v strede procesov spoločenskej, politickej, zamestnanostnej a inštitucionálnej obnovy.“

Svoju odpoveď pápež František uzavrel poznámkou:

„Spása sa zrodila z Panny Márie, preto niet spásy bez ženy. Ak máme na srdci budúcnosť, ak túžime po štedrej budúcnosti, je treba dať správny priestor žene.“

Domenico Agasso položil Svätému Otcovi aj túto otázku:  „Čo by ste osobitne poradili rodičom?“ Nasleduje celá pápežova odpoveď:

„Hra s vlastnými deťmi je tým najlepším spôsobom, ako strácať čas. Poznám rodinu, ktorá si doma vytvorila jeden „organizačný“ prvok: „program“. Každú sobotu či nedeľu otec s mamou vezmú papier a spolu s deťmi si dohodnú na ďalší týždeň chvíle spoločnej hry rodičov s deťmi, všetko si to spíšu a zavesia v kuchyni. Deťom iskria oči od spokojnosti, keď píšu „program“, ktorý sa už stal akýmsi rítom. Táto mama a tento otec vštepujú výchovu. Ja som im povedal toto: „Zasievate výchovu“.

Hrajúc sa s otcom a mamou sa dieťa učí byť s ľuďmi, učí sa, že existujú pravidlá, ktoré treba rešpektovať, získava tú sebadôveru, ktorá mu pomôže vo chvíli uvedenia do vonkajšej reality, do sveta. Zároveň deti pomáhajú rodičom, predovšetkým v dvoch veciach: venovať väčšiu pozornosť tempu života a zostať pokornými. Pre nich som predovšetkým otec a mama, zvyšok prichádza neskôr: práca, cesty, úspechy a obavy. A toto chráni od pokušení narcizmu a prehnaného ega, skĺznutie do ktorých nám denne hrozí.“

Svätý Otec v novom knižnom rozhovore napokon všetkých vyzýva neklesať na duchu aj napriek skúške pandémie:

„Aj keď sa zdá, že noc nemá konca kraja, netreba klesať na duchu. A ako hovorieval sv. Filip Neri, nezabudnite byť radostní, tak veľmi, ako sa to len dá.“

-zk-

16 marca 2021, 16:22