Hľadaj

Írsku mariánsku svätyňu Knock povýšili na medzinárodné pútnické miesto

Írska národná mariánska svätyňa v Knocku bola z rozhodnutia Svätej stolice 19. marca povýšená na medzinárodné mariánske a eucharistické sanktuárium. V tento deň sa pri večernej eucharistickej slávnosti prenášanej v strímingu veriacim prihovoril pápež František cez video. Ako uviedol, „posolstvo, ktoré prichádza z Knocku, je posolstvom o veľkej hodnote ticha pre našu vieru“.

Slávnostnú svätú omšu slávil arcibiskup tamojšej Arcidiecézy Tuam Mons. Michael Neary spolu s rektorom sanktuária, duchovným otcom Richardom Gibbonsom.

Svätý Otec vo videoposolstve vyzdvihol vieru Írskeho ľudu, ktorý sa vždy vyznačoval misionárskym duchom a veľkou zbožnosťou k Panne Márii. Dodal:

„Nemôžeme zabudnúť, koľko kňazov zanechalo svoju rodnú zem, aby sa stali misionármi Evanjelia. Ani nemôžeme zabudnúť na mnohých laikov, ktorí emigrovali do ďalekých zemí, avšak stále si udržiavali svoju zbožnosť k Panne Márii. Koľko rodín v priebehu najmenej pol druha storočia odovzdávalo vieru svojim deťom a sústredilo svoje denné práce okolo modlitby ruženca, s obrazom Panny Márie z Knocku uprostred.

Zjavenia v roku 1879: modlitba nádeje

 

Zjavenia Panny Márie v Knocku spred 141 rokov boli cirkevne uznané v roku 1936. Odvtedy toto pútnické miesto navštívi každoročne 1,5 milióna pútnikov. Sanktuárium navštívil aj sv. Ján Pavol II., sv. Matka Tereza a v roku 2018 aj pápež František.

Panna Mária odetá v bielom rúchu sa v Knocku zjavila 15 dedinčanom 21. augusta 1879, a to spolu so sv. Jozefom a sv. apoštolom Jánom. Trojica modliacich sa postáv bola obrátená k oltáru, na ktorom bol baránok a kríž. Panna Mária však nepovedala ani slovo. Odkazom zjavení v Knocku je modlitba ako posolstvo nádeje, vysvetlil pápež:

„Ruky Panny Márie, pozdvihnuté k modlitbe, nám aj naďalej ukazujú dôležitosť modlitby ako posolstva nádeje, ktoré vychádza z tejto svätyne. Ako viete, pri svojom zjavení v Knocku Panna Mária nič nepovedala. Jej ticho je však i tak jazykom; v skutku, je to ten najvýrečnejší jazyk, aký máme.“

Hodnota ticha pre našu vieru

„Posolstvo, ktoré prichádza z Knocku, je posolstvom o veľkej hodnote ticha pre našu vieru“, skonštatoval pápež a vysvetlil:

„Je to ticho tvárou v tvár tajomstvu, ktoré neznamená vzdať sa chápania, ale chápať za pomoci a podpory lásky Ježiša, ktorý sa za nás ponúkol ako baránok obetovaný za spásu ľudstva. Toto ticho tvárou v tvár veľkého tajomstva lásky, ktorú nie je možné odplatiť, iba ak dôveryplným odovzdaním sa vôli milosrdného Otca.

A je to napokon to ticho, o ktoré Ježiš žiada, keď učí: «Keď sa ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili» (Mt 6,6-8).

Zodpovednosť pohostinnosti

Svätý Otec zdôraznil, že povýšenie národnej mariánskej svätyne v Knocku na medzinárodné pútnické miesto so sebou nesie veľkú zodpovednosť. Vysvetlil:

„Prijímate, že budete mať náručie vždy otvorené na znak pohostinnosti pre každého pútnika, ktorý by mohol prísť z akejkoľvek časti sveta, nežiadajúc ho o nič na oplátku, len v ňom rozpoznávajúc brata či sestru, ktorý túži zdieľať rovnakú skúsenosť bratskej modlitby.

Nech je táto pohostinnosť spojená s činorodou láskou a stane sa účinným svedectvom srdca, ktoré je otvorené prijímať Božie slovo a milosť Ducha Svätého, ktorý nám dáva silu.

Eucharistické tajomstvo, ktoré nás zjednocuje v spoločenstve so zmŕtvychvstalým Pánom a medzi nami navzájom, nech je vždy skalou, na ktorej máme verne žiť naše povolanie byť „misionárskymi učeníkmi“, ako Panna Mária, ktorá sa stala pútničkou Evanjelia svojho Syna. Nech nás ochraňuje a utešuje s jej milosrdnou priazňou.“

-zk-

19 marca 2021, 22:57