Hľadaj

Taliansko slávi jubileum patróna mládeže sv. Gabriela od Sedembolestnej

Tento rok ubehlo 100 rokov od vyhlásenia talianskeho patróna mládeže Gabriela od Sedembolestnej za svätého. V talianskej diecéze Teramo-Atri, kde je mladý rehoľník-pasionista pochovaný, sa pri tejto príležitosti začína osobitný jubilejný rok otvorením Svätej brány. Práve 27. februára, v deň jeho liturgickej spomienky, zaslal pápež František do diecézy svoje posolstvo.

Sv. Gabriel od Sedembolestnej (1838-1862), pôvodným menom Francesco Possenti sa narodil v Assisi ako 11. z 13 detí v zámožnej rodine. Vo veku štyroch rokov mu zomrela mama. Pocítil povolanie stať sa rehoľníkom a zasvätil svoj život v reholi pasionistov. Zomrel v povesti svätosti na kostnú tuberkulózu vo veku 24 rokov v roku 1862 v kláštore v horskom prostredí oblasti Gran Sasso v stredotalianskom regióne Abruzzo, kde sa ako rehoľník pripravoval na kňazstvo. Pri kláštore bolo nedávno vybudované veľké sanktuárium, v ktorom je k úcte vystavené telo obľúbeného svätca a kde sa okrem pútí pravidelne konajú aj stretnutia talianskej mládeže. Sv. Gabriela od Sedembolestnej kanonizoval Benedikt XV. v roku 1920.

Pápež František v posolstve vyzdvihol nasledovné črty patróna mládeže:

„Gabriel bol mladým človekom jeho čias, plným života a nadšenia, vedený túžbou po plnosti, ktorá ho hnala poza svetské a prchavé skutočnosti, aby sa utiekal ku Kristovi. Aj dnes pozýva mladých, aby v sebe rozpoznali túžbu po živote a naplnení, ktorú nemožno oddeliť od hľadania Boha, od stretnutia sa s jeho Slovom, na ktorom treba zakotviť svoj život, od služby bratom, osobitne tým najkrehkejším.“

Svätý Otec zároveň veriacich vyzýva, aby sa v tomto čase krízy ako Pánovi učeníci čoraz viac stávali nástrojmi jednoty a bratstva, prostredníctvom činorodej lásky, blízkosti, nehy a obetavosti.

-zk-

27 februára 2021, 12:29