Hľadaj

Slová pápeža pri ekumenickej spomienke na 21 koptských mučeníkov

Pápež František sa pripojil k ekumenickej spomienke na 21 koptských mučeníkov, ktorí pred šiestimi rokmi v Líbyi položili život za vieru, keď boli brutálne zavraždení náboženskými fanatikmi ISISu na brehu mora.

V skupine mučeníkov je 20 pravoslávnych koptov z Egypta a jeden z Ghany. Bolo to pred šiestimi rokmi, 15. februára 2015, keď teroristi hlásiaci sa k samozvanému Islamskému štátu rozšírili zastrašovacie video o ich hromadnej poprave na pobreží líbyjskej Syrty.

Do pietnej spomienky na kresťanských mučeníkov dneška, konanej virtuálnou formou cez internet za účasti koptského ortodoxného patriarchu Tawadrosa, prímasa Anglikánskeho spoločenstva canterburského arcibiskupa Justina Welbyho a ďalších predstaviteľov, sa pápež František zapojil svojím videoposolstvom.

„Sú to naši svätí, svätí všetkých kresťanov“, zdôrazňuje Svätý Otec a rozjímavo uvažuje nad ich svedectvom o Ježišovi Kristovi, ako ovocí viery Božieho ľudu. Ďakuje ich matkám a všetkým, ktorí ich vychovali k viere a statočnosti a svoje myšlienky vkladá do modlitby.

Slová pápeža vo videoposolstve pri spomienke na 21 koptských mučeníkov prinášame v plnom znení:

„V dnešný deň mám v srdci ten februárový deň z roku 2015. Mám v srdci ten krst krvou, týchto dvadsaťjeden mužov pokrstených ako kresťanov vodou a Duchom, a v ten deň pokrstených aj krvou. Sú to naši svätí, svätí všetkých kresťanov, svätí všetkých kresťanských vyznaní a tradícií. Sú to tí, čo zbielili svoj život v krvi Baránka, sú to tí z Božieho ľudu, z ľudu verného Bohu.

Odišli pracovať do zahraničia, aby uživili svoje rodiny: bežní ľudia, otcovia rodín, mužovia s túžbou mať deti, ľudia s dôstojnosťou toho, kto pracuje, komu nejde len o zadováženie si chleba pre svoju domácnosť, ale o to, aby ho prinášal domov s dôstojnosťou práce. A títo muži vydali svedectvo o Ježišovi Kristovi. Podrezaní brutalitou ISISu, zomierali so slovami: „Pane Ježišu!“, vyznávajúc Ježišovo meno.

Je pravda, že tu ide o tragédiu, že títo ľudia prišli o život na tej pláži. Ale je pravda aj to, že tá pláž bola požehnaná ich krvou. Ale ešte viac je pravda, že vo svojej jednoduchosti, vo svojej jednoduchej, no dôslednej viere, prijali najväčší dar, aký môže kresťan dostať: byť svedkom Ježiša Krista až po obetu života.

Ďakujem Bohu, nášmu Otcovi, že nám dal týchto odvážnych bratov. Ďakujem Duchu Svätému, že im dal silu a statočnosť prísť k vyznaniu Ježiša Krista až po vyliatie krvi. Ďakujem biskupom, kňazom sesterskej Koptskej cirkvi, ktorí ich vychovali, učili ich rásť vo viere. A ďakujem matkám týchto ľudí, týchto dvdsaťjeden mužov, ktoré ich „kojili mliekom“ viery: sú to matky svätého Božieho ľudu, ktoré odovzdávajú vieru v „nárečí“, v tom dialekte, ktorý presahuje jazyky, v nárečí spolupatričnosti.

Spájam sa s vami, drahí biskupi, ktorí ste pri tejto spomienke. S tebou, veľký, milovaný Tawadros, brat a priateľ biskup. S tebou, Justin Welby, ktorý si si tiež prial prísť na toto stretnutie. I so všetkými ostatnými biskupmi a kňazmi, ale predovšetkým sa spájam so svätým Božím ľudom, ktorý vo svojej jednoduchosti, so svojou dôslednosťou i s nedôslednosťami, s milosťami i hriechmi, naďalaj pokračuje vo vydávaní svedectva o Ježišovi Kristovi: Ježiš Kristus je Pán.

Ďakujem vám, jedenadvadsiati svätci, svätci kresťanov všetkých vyznaní, za vaše svedectvo. A ďakujem Tebe, Pane Ježišu Kriste, že si tak blízko svojmu ľudu, že naň nezabúdaš.

Modlime sa spoločne, dnes, pri tejto spomienke na týchto dvadsaťjeden koptských mučeníkov: nech sa oni prihovárajú za nás všetkých u Otca. Amen.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-jb-           

16 februára 2021, 13:40