Hľadaj

Pápež udeľoval popolec v Bazilike sv. Petra: „Kam ma vedie môj navigátor?“

„Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom!“ Túto výzvu proroka Joela adresoval pápež František všetkým veriacim ako motto pri vstupe do Pôstneho obdobia. Omšu Popolcovej stredy s kajúcim obradom sprevádzaným slovami „Prach si a na prach sa obrátiš“ slávil pápež na rozdiel od iných rokov v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

V okolnostiach pandémie urobil Svätý Otec výnimku oproti predchádzajúcim rokom, keď v štáciovej procesii prichádzal sláviť vstup do Veľkého pôstu do Baziliky sv. Sabíny na rímskom Aventíne. Výnimkou bolo tento rok aj to, že slávenie Popolcovej stredy sa konalo v dopoludňajších hodinách.

Pri svätej omši o 9.30 pri Oltári katedry v zadnej lodi vatikánskej baziliky, za účasti stovky veriacich a speváckeho zboru, pápež František koncelebroval s troma desiatkami kardinálov. Bol medzi nimi aj 96-ročný slovenský kardinál Jozef Tomko. Kajúci znak popola prijal pápež na temeno hlavy od kardinála Angela Comastriho, ktorý je duchovným správcom Chrámu sv. Petra, s titulom arcikňaza baziliky.

„Pôstne obdobie je cestou návratu k Bohu. 

Koľko krát, zaneprázdnení či ľahostajní, sme mu povedali: «Pane, prídem k tebe potom, počkaj... Dnes nemôžem, ale zajtra sa začnem modliť a robiť niečo pre iných»... Bratia sestry, je čas vrátiť sa k Bohu.“ Túto výzvu z úvodu svojej homílie Svätý Otec rozvinul do otázky na spytovanie svedomia:

„Pôstne obdobie nie je zbieraním drobných sebazaprení. Je rozpoznávaním toho, kam je zamerané naše srdce. Toto je centrom Pôstu: Kam je zamerané moje srdce? Skúsme si položiť otázku: kam ma vedie navigátor môjho života, k Bohu, alebo k môjmu egu?“

Pápež ďalej predstavil pôst ako cestu exodu, vyjdenia z otroctva k slobode. Je to čas na návrat k Otcovi vo sviatosti zmierenia, čas návratu k Ježišovi ako lekárovi, ktorý nás uzdravuje z „malomocenstva“, ale aj čas  návratu k Duchu Svätému.

„Popol na hlave nám pripomína, že sme prach a na prach sa obrátime. Ale do tohto nášho prachu Boh vdýchol svojho Ducha života. Teda nemôžeme žiť nasledujúc prach, kráčajúc za vecami, ktoré dnes sú tu a zajtra pominú. Vráťme sa k Duchu, Darcovi života, vráťme sa k Ohňu, ktorý dáva povstať nášmu popolu, k tomu Ohňu, ktorý nás učí milovať.

Oltár v zadnej lodi baziliky sa nazýva „Oltárom katedry“. Pápež na Popolcovú stredu pripomenul, že katedrou pre kresťana je Kristov kríž:

„Dnes skláňame hlavu, aby sme prijali popol. 

Na konci pôstneho obdobia sa skloníme ešte viac, aby sme umyli nohy bratom. Pôstny čas je pokorným zostúpením do nás a k iným. Značí pochopiť, že spása nie je výstupom kvôli sláve, ale sklonením sa z lásky. Značí urobiť sa malými. Na tejto ceste, aby sme nestratili smer, postavme sa pred Ježišov kríž: je to tichá Božia katedra.“

Vo výške nad Oltárom katedry sa v apside baziliky nachádza vitrážové okno so symbolom Ducha Svätého ako holubicou. Pod ním vo výške očí je už nejaký čas umiestnený veľký kríž s ukrižovaným Kristom. Obklopený týmito liturgickými symbolmi pápež František pozval veriacich týmito slovami:

„Pozerajme každý deň na jeho rany - tie rany, ktoré priniesol do neba a ukazuje ich Otcovi, každodenne, vo svojej prosbe orodovania. Hľaďme každý deň na jeho rany. V tých otvoroch rozpoznajme naše prázdno, naše nedostatky, rany hriechu, údery, ktoré nám uškodili. A jednako práve tam vidíme, že Boh proti nám neukazuje prstom, ale roztvára ruky dokorán.“

-jb-

Celý text homílie

Videozáznam

 

17 februára 2021, 16:59