Hľadaj

Plagát k modlitbovému maratónu Plagát k modlitbovému maratónu 

Podnety pápeža Františka k 7. svetovému dňu proti obchodovaniu s ľuďmi

Pri príležitosti slávenia siedmeho ročníka Svetového dňa modlitby a reflexie proti obchodovaniu s ľuďmi sa Svätý Otec prostredníctvom videoposolstva prihovoril 8. februára účastníkom virtuálneho modlitbového maratónu s názvom „Ekonomika bez obchodovania s ľuďmi“

„Teším sa z toho, že tieto rozličné modlitbové momenty sú medzináboženské, jeden z nich je aj v Ázii,“ hovorí pápež František vo svojom videoposolstve. Obracia sa v ňom na „všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí sa modlia, angažujú, študujú a zamýšľajú sa nad tým, ako brániť obchodovaniu s ľuďmi; a predovšetkým na tých, ktorí – ako sv. Bakhita, ktorej sviatok si dnes pripomíname – prežili drámu obchodovania s ľuďmi vo vlastnom živote.“

V súvislosti s tohtoročným mottom „Ekonomika bez obchodovania s ľuďmi“ pápež František odkazuje na svoje podnety na túto tému, ktoré sformuloval v posolstve účastníkom podujatia „Františkova ekonómia“ 21. novembra 2020. Stručne ich rekapituluje v troch bodoch.

Videoposolstvo pápeža Františka k modlitbovému maratónu

Ako vysvetľuje Svätý Otec, ekonomika bez obchodovania s ľuďmi je v prvom rade „ekonomikou starostlivosti“, čiže solidárnou ekonomiku, pričom hovorí o pevnom, „solídnom“ postoji, citujúc encykliku Fratelli tutti (č. 115). Po druhé, je to „ekonomika s pravidlami trhu, ktoré podporujú spravodlivosť, a nie čiastkové záujmy“. V tejto súvislosti upozorňuje:

„Obchodovanie s ľuďmi nachádza živnú pôdu v podmienkach neoliberálneho kapitalizmu, v deregulácii trhov, ktorá sa zameriava na maximalizáciu 

ziskov bez etických, sociálnych a environmentálnych limitov. Ak sa riadime touto logikou, existuje jedine kalkulácia výhod a nevýhod. Rozhodnutia sa nerobia na základe etických kritérií, ale sledujúc dominantné záujmy, často šikovne zahalené pod zdanlivú humanitu či ekológiu. Rozhodnutia sa nerobia hľadiac na ľudí: ľudské osoby sa berú ako čísla, aj aby sa z nich ťažilo.“

Do tretice jeekonomika bez obchodovania s ľuďmi“ charakterizovaná tým, že jej nechýba odvaha, je to „odvážna ekonomika“. Dokáže odolávať krátkodobým výhodám a hľadieť na dlhodobé dobro ľudí.

„V časoch ťažkej krízy, ako je tá súčasná, je táto odvaha ešte potrebnejšia. V kríze sa obchodovanie rozrastá, to vieme všetci, vidíme to dennodenne... Treba preto posilňovať takú ekonomiku, ktorá odpovedá na krízu nie krátkozrakým spôsobom, ale dlhotrvajúcim, spôsobom solídnym.“

K účasti na Medzinárodnom dni modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi vyzval už v predchádzajúci deň Svätý Otec pri modlitbe Anjel  Pána týmito slovami:

„Na liturgickú spomienku sv. Jozefíny Bakhity, sudánskej rehoľníčky, ktorá zakúsila ponižovania a utrpenia otroctva, sa slávi Deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Tento rok má za cieľ pracovať na takej ekonomike, ktorá ani len nepriamo nebude podporovať tieto žalostné obchody, to znamená na ekonomike, ktorá nikdy nebude robiť z človeka tovar, predmet, ale bude ho mať vždy za svoj cieľ. Slúžiť človeku, nie využívať ho ako tovar. Prosme sv. Jozefínu Bakhitu, aby nám v tom pomáhala.“

Virtuálny modlitbový maratón zorganizovalo Medzinárodné združenie rehoľníčok proti obchodovaniu s ľuďmi Talitha Kum v spolupráci s vatikánskym Dikastériom pre integrálny ľudský rozvoj, Medzinárodnou katolíckou charitou a inými organizáciam. K účasti pozvali všetky katolícke organizácie, ktoré vo svete bojujú proti obchodovaniu s ľuďmi. Na tomto poli aktívne pracujú aj organizácie rehoľných sestier na Slovensku a Slovenská katolícka charita v rámci projektu „STOP obchodovaniu s ľuďmi“.

-jb-

09 februára 2021, 13:36