Hľadaj

Záber z audiencie Záber z audiencie  

Pápež novinárom z CNS: V dobe dezinformácií píšte pravdivo, verne a fundovane

V pondelok 1. februára prijal Svätý Otec na audiencii v Dome sv. Marty skupinu katolíckych novinárov zo spravodajskej agentúry Konferencie biskupov USA „Catholic News Service“ - CNS, ktorá nedávno oslávila sto rokov svojej činnosti.

Pri posedení v kruhu Svätý Otec ocenil službu, ktorú konajú pre Cirkev a podelil sa s nimi s niekoľkými myšlienkami. V pripravenom texte príhovoru, ktorý im odovzdal v písomnej podobe, poukázal na ich „neoceniteľný príspevok pre anglicky hovoriaci svet prostredníctvom informovania o misii Cirkvi spočívajúcej v ohlasovaní evanjelia a dosvedčovaní Božej lásky zjavenej v Ježišovi Kristovi“.

Dal im do pozornosti aj svoje nedávno vydané posolstvo k tohtoročnému Svetovému dňu médií a v tejto súvislosti uviedol:

„V dobe, keď správy môžu byť ľahko manipulované a šíria sa dezinformácie, vy sa usilujete dať spoznať pravdu takým spôsobom, aká je, podľa slov vášho motta: «Pravdivo, verne a fundovane» (Fair, faithful and informed). Ďakujem vám za vašu prácu a povzbudzujem vás pokračovať v posilňovaní dialógu a čestnej komunikácie medzi jednotlivcami i komunitami.

Potrebujeme médiá, ktoré dokážu pomáhať človeku, zvlášť mladému, rozlišovať dobro od zla, 

utvárať si solídne úsudky založené na jasnom a nepredpojatom prezentovaní faktov, a doceniť dôležitosť práce pre spravodlivosť, sociálnu svornosť a rešpekt voči nášmu spoločnému domu.

Kiež duch jednoty s Rímskym biskupom, ktorý bol vždy rozlišujúcou charakteristikou CNS, naďalej vedie vaše úsilie slúžiť pravde s pokorou a zodpovednosťou.“

Catholic News Service má svoje hlavné sídlo vo Washingtone. Na stretnutie s pápežom dnes prišla šesťčlenná skupinka, ktorú tvorili pracovníci rímskej pobočky CNS. Jej vedúca Cindy Woodenová stručne predstavila pápežovi históriu tejto katolíckej mediálnej inštitúcie v službe Konferencie biskupov USA. Vo Večnom meste má CNS svoju pobočku už 70 rokov.

Pápež František amerických novinárov uistil o svojej modlitbe za nich aj za ich kolegov a pri rozlúčke ich poprosil aj o modlitbu sa seba.

-jb-

01 februára 2021, 17:58