Hľadaj

Pápež František: Bratstvo je novou hraničnou výzvou pre človeka

Dnes 4. februára, keď sa slávi Prvý medzinárodný deň ľudského bratstva vyhlásený zo strany OSN, sa vo virtuálnom spojení s Abú Zabí stretli jeho hlavní protagonisti. S príspevkami vystúpili pápež František a veľký imám káhirského Al-Alzharu Ahmed Al-Tajíb.

V televíznom prenose prenášanom o 14.30 nášho času zazneli aj príspevky členov Vysokého výboru pre ľudské bratstvo, ktorí sú zástupcami rôznych kultúr, z moslimského i kresťanského prostredia. Predstavili sa aj dvaja laureáti Zayedovej ceny, udeľovanej pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudského bratstva: Latifa Ibn Ziatenová a António Guterres.

Pápež František a Veľký Imám Al-Tajíb sa vo svojich príhovoroch 

prihlásili k záväzku prijatému pred dvoma rokmi v Abú Zabí podpisom spoločného Dokumentu o ľudskom bratstve pre mier a spolunažívanie vo svete. „Dnes je bratstvo novou hraničnou výzvou ľudstva“, uviedol pápež František. Zdôraznil, že aktívne postavenie sa k tejto výzve rozhoduje o budúcnosti ľudstva: „Buď sme si bratmi, alebo sa navzájom ničíme.“ Svätý Otec opätovne ocenil odvahu, s akou sa šejk Al-Tajíb pridal k ich spoločnej iniciatíve spred dvoch rokov.

Medzinárodná porota s ústredím na pôde Spojených arabských emirátov udelila pri tejto príležitosti ocenenie s názvom „Zayedova cena za ľudské bratstvo“ dvom tohtoročným laureátom. Sú nimi Latifa Ibn Ziatenová, marocko-francúzska aktivistka proti náboženskému extrémizmu, a António Guterres, generálny sekretár OSN, ktorý je portugalského pôvodu.

Virtuálne stretnutie moderoval sudca Mohamed Mahmoud Abdel Salam, niekdajší poradca Veľkého Imáma Al-Azharu, generálny sekretár Vysokého výboru pre ľudské bratstvo.

Videozáznam

Príhovor pápeža Františka pri virtuálnom stretnutí

Plné znenie

„Sestry a bratia. Toto je to slovo: sestry a bratia. Potvrdiť bratstvo.

Osobitným spôsobom Vám, brat môj, priateľ môj, môj spoločník vo výzvach a v rizikách v boji za bratstvo, veľký imám Ahmed Al-Tayyeb, ďakujem za spoločnosť na ceste, za reflexiu a redakciu dokumentu, ktorý bol prezentovaný pred dvoma rokmi. Vaše svedectvo mi veľmi pomohlo, lebo to bolo odvážne svedectvo. Viem, že to nebola ľahká úloha. Avšak s Vami sme to mohli dokázať spoločne, navzájom si pomôcť. Tou najkrajšou vecou je, že tá prvá túžba po bratstve sa upevnila v skutočnom bratstve. Ďakujem, brat, ďakujem!

Túžim tiež poďakovať Jeho Výsosti šejkovi Mohammedovi bin Zayedovi za všetko to úsilie, ktoré vynaložil, aby sa mohlo pokračovať na tejto ceste. Veril tomu projektu. Veril nám.

A myslím, že je správne poďakovať aj – dovoľte mi, pán sudca, to slovko – „l’enfant terrible“ celého tohto projektu, sudcovi Abdelovi Salamovi, priateľovi, pracovníkovi plnému nápadov, ktorý nám pomohol ísť vpred.

Ďakujem všetkým za to, že stavili na bratstvo, pretože dnes je bratstvo novou hraničnou výzvou ľudstva. Buď sme si bratmi, alebo sa navzájom ničíme.

Dnes nie je čas na ľahostajnosť. Nemôžeme si nad tým umývať ruky, s odstupom, s nedbalosťou, s nezáujmom. Buď sme bratia – dajte mi zapravdu –, alebo sa všetko rúca. Je to hranica. Hranica, na ktorej musíme budovať; je to výzva nášho storočia, je to výzva našich čias.

Bratstvo znamená vystretú ruku; bratstvo znamená úctu. Bratstvo znamená počúvať s otvoreným srdcom. Bratstvo znamená pevnosť vo vlastných presvedčeniach. Pretože neexistuje skutočné bratstvo, ak kupčíme s vlastnými presvedčeniami.

Sme bratmi, zrodenými z toho istého Otca. S odlišnými kultúrami, tradíciami, avšak všetci sme bratmi. A v úcte k našim odlišným kultúram a tradíciám, našim odlišným občianstvam, je treba toto bratstvo budovať. Nie s ním kšeftovať.

Je čas načúvania. Je čas úprimného prijímania. Je čas istoty, že svet bez bratov je svetom nepriateľov. Chcem to zdôrazniť. Nemôžeme povedať: buď bratia, alebo nebratia. Povedzme to priamo: buď bratmi, alebo nepriateľmi. Pretože nedbanlivosť je veľmi subtílna forma nepriateľstva. Netreba na to vojnu, aby sme si urobili nepriateľov. Stačí nedbanlivosť. Dosť bolo tejto techniky – premenila sa na techniku – , dosť bolo tohto postoja hľadieť na inú stranu, nestarajúc sa o druhého, akoby neexistoval.

Drahý brat veľký imám, vďaka za Vašu pomoc. Vďaka za Vaše svedectvo. Vďaka za túto cestu, ktorú sme prešli spoločne.

[Blahoželenie Antóniovi Guterresovi, laureátovi Zayedovej ceny]

Túžim zablahoželať k tomuto oceneniu generálnemu sekretárovi OSN a poďakovať mu za všetko úsilie, ktoré vynakladá pre pokoj. Pokoj, ktorý sa dá získať jedine s bratským srdcom. Vďaka za to, čo robíte.

[Blahoželenie Latife Ibn Ziatenovej, laureátke Zayedovej ceny]

Drahá sestra, Tvoje posledné slová si nevyslovila len tak, aby sa nepovedalo, alebo len zo slušnosti: „sme všetci bratmi“. Sú presvedčením. Je to presvedčenie sformované bolesťou, v Tvojich ranách. Vynaložila si svoj život pre úsmev, vynaložila si svoj život pre neprechovávanie resentimentu, a cez bolesť straty syna, - iba matka vie, čo to znamená stratiť syna -, skrze túto bolesť máš odvahu povedať „sme všetci bratmi“ a zasievať slová lásky. Ďakujem za Tvoje svedectvo. A ďakujem, že si matkou svojho syna, toľkých chlapcov a dievčat, že si matkou dnes tohto ľudstva, ktoré Ťa počúva a učí sa od Teba: buď cesta bratstva, čiže bratia, alebo strácame všetko.

Ďakujem, vďaka!“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-zk, jb-

Doplnené: 4.2.2021, 21:28

04 februára 2021, 15:57