Hľadaj

Európsky inštitút u pápeža: Kultúra stretnutia a univerzálne spoločné dobro

V piatok 12. februára prijal Svätý Otec František na audiencii delegáciu Európskeho inštitútu pre medzinárodné štúdiá v Štokholme, na čele s biskupom Štokholmu kardinálom Andersom Arboreliusom. V príhovore, ktorý im odovzdal v písomnej podobe, ich povzbudil k budovaniu kultúry stretnutia.

Inštitút má svoje korene v španielskej Slamanke a je priestorom pre vzájomný dialóg medzi medzinárodnými inštitúciami a organizáciami a zároveň i centrom výskumu a vzdelávania v oblasti medzinárodných vzťahov, diplomacie, globálnej zdpovednosti v riadení, tzv. „governance“, udržateľného rozvoja a ekonomického rastu vo verejnom i súkromnom sektore.

Svätý Otec delegáciu vyzval hľadať nové a kreatívne cesty, ktoré by viedli k rastu kultúry stretnutia. Adresoval im aj nasledovné myšlienky:

„Mysle i srdcia musia byť v harmónii pri nasledovaní univerzálneho spoločného dobra a – podľa dobrej tradície Salamanskej školy – v hľadaní celostného rozvoja každej osoby, bez výnimiek či nespravodlivých diskriminácií.

V súčasnosti sa takýto integrálny prístup k obrane a podporovaniu práv všetkých čaká od politických a náboženských lídrov, pretože práve kultúra stretnutia  môže zabezpečiť bázu pre jednotnejší a zmierenejší svet. Okrem toho, jedine táto kultúra môže viesť k udržateľnej spravodlivosti a k pokoju pre všetkých, tak ako i k autentickej starostlivosti o náš spoločný dom.“

-zk-

12 februára 2021, 17:32