Hľadaj

Obálka knihy podľa skutočného príbehu, ktorý zapísala Mariapia Bonanate Obálka knihy podľa skutočného príbehu, ktorý zapísala Mariapia Bonanate

Viera zachraňuje od zúfalstva – pápežov predslov k príbehu Nigérijčanky Joy

Pápež František napísal predslov k talianskej knihe „Ja som Joy“ (Io sono Joy), zachytávajúcej skutočný príbeh nigérijskej emigrantky v Taliansku. Zlákaná pracovnou príležitosťou skončila v rukách obchodníkov s ľuďmi, ktorí ju nútili k prostitúcii. Dievča zachránila jej viera v Boha a prijatie do chránenej komunity v talianskej Caserte.

Kniha „Ja som Joy“, ktorej autorkou je Mariapia Bonanate, vyjde v Taliansku 27. januára vo vydavateľstve San Paolo. Prinášame vybrané časti z predslovu pápeža Františka:

„Rád som prijal pozvanie napísať tento krátky predslov, s konkrétnym zámerom odovzdať čitateľom svedectvo Joy ako „dedičstvo ľudstva“. Touto knihou obdarúva svojím osobným príbehom každú ženu či muža, ktorí pestujú skutočné nadšenie za ochranu života. Poskytuje nám svoje dramatické zážitky z cesty, s prostotou svedkov, ktorí rozprávajúc o sebe dávajú hlas Bohu: v každom detaile ich príbehu je skutočne Boh naporúdzi, ako skrytý a tichý protagonista, avšak nie je preto v rozprávaných udalostiach nečinný.“

Svätý Otec pripomína, že ešte pred útrapami v Taliansku musela Joy absolvovať dramatickú cestu: najprv musela prejsť púšťou, mesiace potom strávila v líbyjských zadržiavacích táboroch, až napokon nasledovala plavba po mori a záchrana pri stroskotaní. Pápež František píše:

„Príbeh Joy v sebe spája mnoho iných ľudí, ktorí boli zatiahnutí do pekelného reťazca a boli zasiahnutí tragédiou neviditeľnosti obchodovania s ľuďmi. Je to príbeh, ktorý je v našich globalizovaných spoločnostiach rovnako neznámy, ako aj všadeprítomný. Pri lepšom pohľade sa jej krížová cesta odvíja ako mozaika skutočností prežívaných mnohými zraniteľnejšími bratmi a sestrami, ktorí sa stali transparentnými v očiach druhých.“

„Nemôžem sa tu neobrátiť na čitateľa otázkou, keďže je nespočetné množstvo mladých žien, obetí obchodovania s ľuďmi, ktoré končia pri cestách našich miest: Do akej miery táto zavrhnutiahodná skutočnosť pochádza z dopytu po týchto „službách“ zo strany mnohých mužov, ktorí si chcú kupovať druhú osobu, ničiac ju v jej neodňateľnej dôstojnosti?“

„Na svojej ceste smerom k slobode nám Joy ukazuje dve základné skutočnosti: predovšetkým vieru v Boha, ktorá zachraňuje pred zúfalstvom. Pevnú vieru, ktorá bola v tých najťažších momentoch vystavená skúške. Na druhom mieste je to spoločenstvo. Znovuzrodenie Joy sa začalo v tom momente, keď bola prijatá komunitou „Rútin domov“ v Caserte.

Sociálny domov sa môže pochváliť menom „komunita“ jedine vtedy, keď je schopný prijímať, chrániť, integrovať a podporovať vo svojom lone každý život. Táto kniha je príbehom viery, spevom nádeje a vďakyvzdaním tomu, kto obetuje vlastný život uvádzajúc do praxe tieto štyri slovesá s evanjeliovou príchuťou.“

Svätý Otec sa nakoniec v predslove ku knihe „Ja som Joy“ obracia priamo na jej protagonistku:

„Najdrahšia Joy, ako sama píšeš na týchto stránkach: «jedine láska, ktorá živí pokoj, dialóg, prijatie a vzájomnú úctu, môže garantovať prežitie našej planéty». Takže, prosím ťa: «Odvahu, študuj a nemaj strach». «Výborne, len tak ďalej!».

-zk-

21 januára 2021, 17:12