Hľadaj

Svätý Otec pri rozhovore s väzenským kaplánom Marcom Pozzom Svätý Otec pri rozhovore s väzenským kaplánom Marcom Pozzom 

Väzenský kaplán z Padovy bude konverzovať s pápežom o nerestiach

„Neresti a cnosti – Rozhovory s pápežom Františkom“ – to je názov ďalšieho televízneho cyklu rozhovorov pápeža Františka s padovským väzenským kaplánom Marcom Pozzom. Mladý kňaz je divákom i čitateľom dobre známy svojimi dynamickými konverzáciami so Svätým Otcom na témy Otčenáša, Zdravas´ Mária a Kréda.

Sedemdielny cyklus venovaný kresťanskej náuke ohľadom nerestí a cností v kontexte životných príbehov ľudí dneška uvedie v taliančine kanál Nove (Discovery). Obrazovo sa bude inšpirovať slávnymi Giottovými výjavmi na freskách v kaplnke Scrovegni v Padove.

„Upadli sme do kultúry adjektív, zabudli sme na podstatné mená“ – upozorňuje pápež František. 

„Nezabúdajme, že si osobou, si muž, si žena. Je dôležitejšie byť mužom alebo ženou, ako nemať tieto neresti a cnosti. Boh nemiluje prívlastok osoby, miluje osobu takú, aká je.“

Tvorcovia programu veria, že oslovia široké publikum divákov. Medzi neresťami totiž bude reč o hneve, zúfalstve, nestálosti, závisti, nevernosti, nespravodlivosti a hlúposti, naopak spomedzi cností to budú štyri hlavné mravné cnosti: rozvážnosť, spravodlivosť, odvaha a miernosť, ako aj tri teologálne cnosti: viera, nádej a láska.

-mh, jb-

 

22 januára 2021, 11:31