Hľadaj

Venezuelská rodina v Brazílii oplakáva smrť svojho otca na COVID-19 Venezuelská rodina v Brazílii oplakáva smrť svojho otca na COVID-19 

Pápež vyjadril blízkosť sužovanej Venezuele v liste kardinálovi

Svätý Otec František opäť vyjadril svoju blízkosť venezuelskému ľudu skúšanému závažnou humanitárnou a spoločensko-ekonomickou krízou, ktorá sa teraz ešte zhoršila v dôsledku pandémie. Urobil tak v liste venezuelskému kardinálovi Baltazarovi Porrasovi Cardozovi k jeho meninám v deň Troch kráľov 6. januára.

V krátkom liste arcibiskupovi Meridy a apoštolskému administrátorovi Caracasu kardinálovi Porrasovi Cardozovi pápež okrem iného píše:

„Nech Vám Boh aj naďalej dodáva silu a nebojácnosť (paréziu), aby ste s otcovským srdcom vedeli sprevádzať a utešovať svoj svätý veriaci ľud, vystavený skúške utrpení spôsobených bičom pandémie, aroganciou mocných a rastúcou chudobou, ktorá ich hrdúsi.“

Slávnosť Zjavenia Pána je „dňom zjavenia pokory Boha, ktorý sa stáva svetlom porážajúcim temnoty, ktoré pokrývajú svet“, konštatuje Svätý Otec. Blahoželá kardinálovi Porrasovi k jeho meninám, udeľuje mu požehnanie, uisťuje ho o svojej modlitbe a zveruje ho do ochrany Panny Márie, sv. Jozefa, ako aj jeho svätého patróna Baltazára, jedného z mudrcov, o ktorých hovorí evanjelium.

K blahoželaniu Svätého Otca sa pripájajú aj vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, ktorý vo Venezuele strávil poslednú diplomatickú službu, i substitút Štátneho sekretariátu Mons. Edgar Peña Parra, ktorý je pôvodom Venezuelčan.

Kardinál Porras Cardozo sa tento týždeň zúčastňuje na plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Venezuely, ktoré sa v dôsledku pandémie koná virtuálnou formou.

-zk-

08 januára 2021, 12:24